PAA uspokaja: nie ma zagrożenia w związku z wybuchem w północnej Rosji

13 sierpnia 2019, 13:00 Alert
Flaga Rosji. Źródło: Flickr Flaga Rosji. Źródło: Flickr

Wybuch na poligonie marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej miał miejsce w dniu 8 sierpnia br. Następnego dnia poziom promieniowania jonizującego na terenie rosyjskich miast, gdzie odnotowano wzrosty, wrócił do normy – podaje Państwowa Agencja Atomistyki (PAA).

Wszelkie doniesienia dotyczące rzekomej dystrybucji tabletek ze stabilnym jodem na terenie Polski są nieprawdziwe, nie zalecamy przyjmowania preparatów ze stabilnym jodem na własną rękę. W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia takiej akcji, ludność zostałaby poinformowana o tym fakcie przez władze lokalne oraz otrzymała instrukcje dotyczące zasad dystrybucji tabletek ze stabilnym jodem – podaje PAA.

Państwowa Agencji Atomistyki nie odebrała żadnego powiadomienia dotyczącego awarii mogącej skutkować zagrożeniem. Wyniki pomiarów ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych monitorowane są stale przez PAA i nie wskazują na jakiekolwiek zagrożenie radiologiczne na terenie Polski.

Wyniki pomiarów dostępne są na bieżąco na stronie internetowej PAA.

Państwowa Agencja Atomistyki