Unijna dyrektywa uporządkuje oznaczenie paliw alternatywnych na stacjach

26 lipca 2018, 06:45 Alert

W październiku 2018 roku wejdzie w życie unijna dyrektywa, która wprowadza nowe oznaczenia, a w zasadzie porządkuje oznaczenia paliw na stacjach paliwowych. Ujednolicony system przyjmą także kraje nie będące częścią wspólnoty: Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Lichtenstein, Turcja, Serbia, Macedonia.

Dyrektywa 2014/94/UE

Czemu ma służyć zmiana? Chodzi o to by tankujący unikali pomyłek do których nierzadko dziś dochodzi. Dodatkowo system uwzględnia oznaczenia dla paliw alternatywnych: wodoru (H2), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) i gazu płynnego (LPG). Paliwa alternatywne mają specjalne miejsce w planach rozwoju UE. Rozwój infrastruktury, której potrzebują pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi ujęte są w Dyrektywie 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 roku, którą Polska wdrożyła.

Kółko, kwadrat i romb

Każde z paliw zyskuje oznaczenie w postaci figury geometrycznej oraz odpowiedniego skrótu. Benzyna otrzymała oznaczenie koła, olej napędowy kwadratu, paliwa gazowe rombu.

Dyrektywa nakłada obowiązek wdrożenia jednolitego systemu na wszystkich nowo produkowanych pojazdach (w pobliżu korków, klapek wlewu paliwa), instrukcjach obsługi, na wszystkich ogólnodostępnych stacjach paliwowych, dystrybutorach paliw, pistoletach. Powinny pojawić się także w punktach sprzedaży pojazdów. Regulacja przewiduje, że nowe przepisy obejmą: motorowery, motocykle, pojazdy trój – i czterokołowe, samochody osobowe, lekkie samochody dostawcze, pojazdy ciężarowe, autobusy i autokary.

Dopasuj

Nowe etykiety mają pomagać konsumentom, czyli użytkownikom pojazdów rozróżnić jakie paliwo jest odpowiednie dla danego pojazdu. Ma w tym pomóc właśnie system oparty o proste znaki graficzne. Dobieramy w pary takie same symbole (na samochodzie i na dystrybutorze) i tankujemy.

Benzyna

W kółko, które symbolizuje benzynę wpisana jest litera E oraz liczba. E oznacza etanol. Liczba oznacza maksymalną ilość etanolu zalecaną do użycia w danym pojeździe. E10 w kółku będzie oznaczało, że w pojeździe można zastosować benzynę zawierającą 10 procent etanolu. Dotychczasowym oznaczeniem benzyny był przekreślony symbol Pb.

Olej napędowy

W kwadrat, który symbolizuje olej napędowy wpisana jest litera B oznacza ona biodiesl zaś liczba, która się po niej pojawia to maksymalna dopuszczalna ilość biokomponentów stosowanego w danym pojeździe. B7 w kwadracie będzie oznaczało, że w konkretnym aucie można zatankować olej napędowy zawierający do 7 procent biodiesla. Kwadrat został także wykorzystany przy oznaczeniu parafinowego oleju napędowego wytwarzanego z surowców odnawialnych lub kopalnych innych niż ropa naftowa, którego skład jest prawie identyczny z tradycyjnym olejem napędowy. W takim przypadku w kwadracie pojawią się litery XTL. Dotychczasowe oznaczenie oleju napędowego to ON.

Paliwa gazowe

Rombem oznaczono paliwa gazowe. Wpisany w niego może być jeden z symboli: H2, CNG, LNG i LPG.

Elektryczne samochody bateryjne poczekają

Nowa regulacja nie przewidziała jeszcze oznaczeń dla pojazdów elektrycznych zasilanych energią elektryczną i ładowanych z odpowiednich dystrybutorów. Można się spodziewać, że oznaczenia te zostaną opracowane i wdrożone niebawem. Jednak tutaj o pomyłkach nie może być mowy. Nie włożymy pistoletu z dystrybutora z paliwem do gniazda w samochodzie elektrycznym.

Nie zgubimy się

Omówiony system musi pojawić się na stacjach paliwowych i nowych pojazdach do 11 października 2018 roku. Po tym terminie nie zobaczymy już na stacjach samych oznaczeń Pb98, Pb95 i ON. Trudno powiedzieć ile czasu zajmie nam przyzwyczajenie się do nowych symboli, ale można się spodziewać, że oba systemy oznaczeń będą przez pewien czas funkcjonować razem na stacjach.

Parlament Europejski/Fuel-Identifiers/Agata Rzędowska