Parkiet: Niepewna przyszłość Kopalni Bogdanka przez kontrakt z Eneą

6 marca 2017, 06:45 Alert
Bogdanka witacz
Kopalnia Bogdanka. Fot. LW BogdankaKopalnia Bogdanka. Fot. LW Bogdanka

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy akcje Bogdanki na GWP zyskały na wartości ponad dwukrotnie. Jednak jak odnotowuje „Parkiet” zdania analityków co do przyszłych notowań spółki na GPW są podzielone.

Na piątkowym zamknięciu GPW akcje Bogdanki wyceniono na 80 zł, podczas gdy 7 marca 2016 roku płacono za nie 39,64 zł, a na początku ubiegłego roku 32,52 zł.

„Parkiet” przedstawia opinie analityków, co do dalszych perspektyw notowań akcji górniczej spółki na GWP i zwraca uwagę, że część analityków jest zdania, iż notowania Bogdanki będą dalej rosły, a inni zalecają sprzedaż jej akcji.

Cytowany przez gazetę giełdy analityk DM BDM Maciej Bobrowski, jest zdania, że w konsekwencje wzrostu cen węgla na światowych przełożą się na wyniki Bogdanki w przyszłym roku. Zaleca on kupowanie akcji spółki, a cenę docelową wyznacza na 89,49 zł.

Natomiast zupełnie inaczej sytuację ocenia Paweł Puchalski z DM BZ WBK, który jest zdania, że wieloletnie kontrakty na sprzedaż węgla zawarte przez Bogdankę sprawiają, że nie korzysta ona na wzroście jego cen. Analityk nie widzi potencjału wzrostowego dla wyników spółki i ustalił cenę docelową jej akcji na 23 zł. Jednocześnie wyraża on obawy, że nadwyżki gotówki z Bogdanki będą trafiać na cele ważne dla głównego udziałowca spółki – Enei.

Parkiet przedstawia również opinię Artura Iwańskiego z DM PKO BP, który zwraca uwagę , że postępująca integracja z grupą Enea oraz perspektywa dodatkowych inwestycji zmniejszają szansę na wypłatę dywidendy. Jednak rekomenduje on trzymanie akcji Bogdanki, a ich wartość wycenia na 77 zł.

Parkiet/CIRE.PL