Parmar: OPPPW wesprze prace nad ustawami łupkowymi

13 marca 2014, 14:41 Energetyka

Członkowie Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego w Polsce (OPPPW), reprezentującej firmy z sektora poszukiwawczo-wydobywczego, powołali Zarząd i Prezesa na kolejną, trzyletnią kadencję.

Nowy Zarząd OPPPW pozostał w dotychczasowym składzie, z jedną zmianą: Jacka Wróblewskiego, Dyrektora ds. Rozwoju BNK Polska zastąpił Troy Wagner, Dyrektor Naczelny BNK. W skład reszty Zarządu OPPPW wchodzą obecnie: Paweł Chałupka (San Leon Energy), John Claussen (Chevron Polska Energy Resources), Kamlesh Parmar (3Legs Resources) oraz Malcolm Rice-Jones (ConocoPhillips).

– Zarząd OPPPW będzie kontynuował dotychczasową pracę nad pozycjonowaniem Organizacji jako kluczowego przedstawiciela branży poszukiwawczo-wydobywczej w Polsce, mając na celu rozwój strategicznych projektów poszukiwań i rozpoznania złóż węglowodorów. Skupimy się przede wszystkim na aktywnym udziale eksperckim w pracach nad ostatecznym kształtem regulacji sektora poszukiwawczo-wydobywczego uzgodnionych w tym tygodniu przez rząd – zapowiada Kamlesh Parmar, Prezes Zarządu OPPPW.

– Statut OPPPW dopuszcza możliwość wybrania dotychczasowych Członków Zarządu na kolejną kadencję. Wyłonieni przedstawiciele firm to najwyższej klasy specjaliści, o wysokim stopniu kompetencji i z bogatym doświadczeniem, doskonale przygotowani do kierowania Organizacją koordynującą dziś najistotniejsze dla polskiego sektora poszukiwawczo-wydobywczego zadania – komentuje Marcin Zięba, Dyrektor Generalny OPPPW.

Obecny skład Zarządu OPPPW:

Kamlesh Parmar, Prezes Zarządu 3Legs Resources, pełni funkcję Prezesa Zarządu OPPPW od 27 czerwca 2013 roku, po rezygnacji Wiesława Prugara. W Zarządzie OPPPW zasiada od września 2011 roku. Jest laureatem nagrody „Professional of the Year” przyznawanej przez Petroleum Club Magazine (2011). Kierowana przez niego grupa 3Legs Resources posiada udziały w 6 koncesjach poszukiwawczo-rozpoznawczych w regionie Basenu Bałtyckiego w północnej Polsce.

Paweł Chałupka, Dyrektor Zarządzający San Leon Energy w Polsce, ma ponad 15-letnie doświadczenie na stanowiskach zarządzających w firmach z branży poszukiwawczo-wydobywczej. Swoją karierę rozpoczął w niemieckiej grupie EWE, w 2009 dołączył do Aurelian Oil & Gas, gdzie niemal 4 lata zarządzał projektami jako Dyrektor ds. Operacji w Polsce. W styczniu 2013 został Dyrektorem Zarządzającym San Leon Energy w Polsce. Absolwent Wydziału Wiertniczo-Naftowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z tytułem magistra inżynierii naftowej. Ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

John Claussen, Dyrektor Zarządzający Chevron Polska Energy Resources, posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie poszukiwania i wydobywania gazu ziemnego oraz produkcji energii elektrycznej. W swojej karierze większość czasu spędził wspierając różne projekty energetyczne w Azji, Afryce, Europie i USA. Ukończył studia inżynierskie w zakresie technik geofizycznych oraz studia magisterskie z geofizyki w Colorado School of Mines. Uzyskał również tytuł MBA z wyróżnieniem na Saint Mary’s College of California.

Malcolm Rice-Jones, Dyrektor Handlowy ds. Łupków Europejskich w ConocoPhillips, ma dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy w sektorze energetycznym, które obejmuje kierowanie działaniami na rzecz liberalizacji brytyjskiego rynku gazu z ramienia branży poszukiwawczo-wydobywczej oraz udział w realizacji inwestycji na terenie Europy, w Rosji i na Bliskim Wschodzie. Jest przewodniczącym Sekcji ds. Gazu Łupkowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Ropy Naftowej i Gazu (OGP). Uzyskał dyplom magistra ekonomii Uniwersytetu Cambridge oraz magistra administracji biznesu Uniwersytetu Warwick.

Troy Wagner, Dyrektor Naczelny BNK Polska, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w inżynierii naftowej oraz zarządzaniu, które zdobył pracując w Kanadzie, USA, Argentynie, Chile i Hiszpanii. Obecnie odpowiada za wszystkie sprawy związane z projektami poszukiwawczymi prowadzonymi przez BNK w Polsce. Od 2006 roku zaangażowany w projekty poszukiwań gazu z łupków – w Argentynie jako wiceprezes ArPetrol Ltd., a także dyrektor operacyjny i wiceprezes Triangle Petroleum w Ameryce Północnej. Troy Wagner uzyskał dyplom inżyniera na University of Calgary oraz dyplom ukończenia magisterskich studiów menadżerskich (MBA) w Queens University.