Pawłowski: Przy prywatyzacji PKP Energetyka doszło do nieprawidłowości

28 października 2016, 10:45 Infrastruktura

Podczas procesu prywatyzacji PKP Energetyka doszło do nieprawidłowości – mówi PAP prezes PKP Mirosław Pawłowski. Złamano także ustawę o PKP – dodaje Pawłowski. 16 września br. PKP SA złożyła pozew do sądu o ustalenie, że umowa sprzedaży akcji PKP Energetyki jest bezwzględnie nieważna.

Polskie Koleje Państwowe we wrześniu 2015 r. sprzedały 100 proc. akcji PKP Energetyka spółce Caryville Investments należącej do funduszu CVC Capital Partners. Ustalona cena wyniosła 1,965 mld zł, co po korekcie o dług spółki dało 1,41 mld zł.

Mural fot. PKP Energetyka

Jak wyjaśnił pełnomocnik zarządu PKP ds. prawno-organizacyjnych i nadzoru właścicielskiego Przemysław Ciszak, sprzedaż PKP Energetyka była analizowana w dwóch aspektach. Pierwszy to kwestia dotycząca naruszenia art. 18 ustawy o PKP, z którego wynika, że nie można sprzedawać mienia stanowiącego element linii kolejowej – w przypadku tej spółki chodzi o podstacje trakcyjne, które zasilają w energię elektryczną trakcję kolejową.

Jak zaznacza, np. przy prywatyzacji innej spółki kolejowej – TK Telekom – była świadomość konieczności wydzielenia ze sprzedaży infrastruktury kolejowej. „W tamtym przypadku przed prywatyzacją wydzielono infrastrukturę telekomunikacyjną dotyczącą urządzeń sterowania ruchem kolejowym i włączono do spółki PKP Utrzymanie, która pozostała w Grupie PKP. Przy prywatyzacji PKP Energetyka natomiast nie zrobiono tego” – powiedział PAP Ciszak.

Drugi aspekt, który budzi wątpliwości PKP SA, to sam tryb prywatyzacji. „Jeden z podmiotów mógł mieć uprzywilejowaną pozycję w tym procesie, z uwagi na przyznanie mu wyłączności negocjacyjnej” – mówił Ciszak.

– Naszym zdaniem ten proces nie był do końca przeprowadzony transparentnie i został zatrzymany (…) jakby przedwcześnie ogłoszono zakończenie wyścigu – powiedział PAP prezes PKP Mirosław Pawłowski. Dodał, że „niewykluczone, iż inny branżowy podmiot, gdyby postępowanie prywatyzacyjne było kontynuowane, mógłby ostatecznie zaoferować korzystniejszą ofertę”.

Pawłowski powiedział, że transakcję związaną z prywatyzacją PKP Energetyka przez osiem miesięcy analizowali niezależni eksperci, w tym inżynierowie, ekonomiści i prawnicy.

– Pozew, został złożony w trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że kto ma interes prawny może żądać ustalenia nieistnienia stosunku prawnego. Pozew jest skierowany przeciwko spółce PKPE Holding spółka z o.o., która wcześniej występowała pod nazwą Caryville Investments, czyli spółce celowej założonej przez CVC Capital Partners dla potrzeb prywatyzacji – powiedział Ciszak.

Jak wyjaśnił, pozew dotyczy ustalenia nieważności czynności prawnych, czyli w konsekwencji, ustalenia, iż nie istnieje stosunek prawny łączący PKP SA z PKP Energetyka Holding spółka z.o.o.

– Jeśli sąd uznałby, że pozew jest słuszny, to oznacza to, że czynność była nieważna od samego początku, czyli tak jakby jej nigdy nie było. W związku z tym należy rozliczyć wszystkie wzajemne świadczenia stron wynikające z nieważnej czynności prawnej. W tej sytuacji PKP SA musiałaby zwrócić kwotę, którą zapłacono za spółkę PKP Energetyka – dodał Ciszak.

Część pieniędzy z prywatyzacji PKP Energetyka trafiło do PKP Intercity. Pawłowski pytany, czy w przypadku ewentualnego pozytywnego dla PKP SA rozstrzygnięcia przez sąd pozwu, spółka ma pieniądze na zwrócenie otrzymanej w związku ze sprzedażą PKP Energetyka kwoty, odpowiedział: „Jesteśmy przygotowani na taki scenariusz. Nie bierzemy pod uwagę wycofania środków przeznaczonych na dokapitalizowanie PKP Intercity” – dodał.

PKP Energetyka jest dostawcą energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sieci trakcyjnej PKP PLK. Zajmuje się także utrzymaniem i modernizacją urządzeń elektrycznej trakcji kolejowej.

Źródło: Polska Agencja Prasowa