PB: Tauron analizuje nowy pomysł na Stalową Wolę

25 kwietnia 2016, 07:00 Alert

Jak poinformował „Puls Biznesu”, Tauron rozważa nowy pomysł pozyskania środków na sfinansowania jego udziału w dokończeniu budowy bloku gazowego w Stalowej Woli. Katowicka spółka chciałaby wykorzystać w tym celu przyznane jej już darmowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.

Elektrociepłownia Stalowa Wola. Fot. Tauron
Elektrociepłownia Stalowa Wola. Fot. Tauron

Gazeta wyjaśnia, że nie chodzi o pozyskanie nowych uprawnień, ale przyznanych już innemu projektowi Tauronu, czyli budowie bloku gazowo-parowego Łagiszy. Przygotowania tej inwestycji są na wczesnym etapie.„Puls Biznesu” przypomina, że Łagiszy przyznano 17 mln ton uprawnień, o obecnej cenie rynkowej 250-300 mln zł.

— Bardzo poważnie to analizujemy. Spróbujemy o te uprawnienia powalczyć, choć wymagać to będzie negocjacji z Komisją Europejską — powiedział cytowany przez „Puls Biznesu” prezes Taurona Remigiusz Nowakowski.

Gazeta zwraca uwagę, że nowy zarząd Taurona pracuje nad aktualizacją strategii spółki, która może założyć zarówno rezygnację z budowy bloku w Łagiszy, jak i zmianę paliwa z gazu na węgiel.

W chwili obecnej budowa bloku w Stalowej Woli została wstrzymana, po tym jak spółka celowa Tauronu i PGNiG zerwała umowę z wykonawcą, czyli bankrutującym hiszpańskim Abenerem. — Chcielibyśmy wybrać wykonawcę bez konieczności stosowania prawa zamówień publicznych, bo sytuacja jest szczególna i zagrożone jest mienie znacznej wartości — powiedział „Pulsowi Biznesu” Remigiusz Nowakowski. Rozwiązanie takie wymaga zgody prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub Komisji Europejskiej. URE zadecydowało, że sektor wytwarzania mógłby zamówień publicznych nie stosować.

Mające po połowie udziałów w bloku w Stalowej Woli Tauron i PGNiG pracują również nad zmianą formuły finansowania, z projektowej na korporacyjną. — Wierzę, że EBI i EBOR pozostaną w projekcie. Rozmowy z Pekao trwają, ale nie mam pewności, czy bank zgodzi się na finansowanie projektu w zmienionej formule — powiedział cytowany przez „Puls Biznesu” Remigiusz Nowakowski.

Niezależnie od tego Tauron stara się przekonać PGNiG do odkupienia jego udziałów lub przejęcia urządzeń bloku gazowo-parowego. — Wyjście to jedna z rozważanych przez nas opcji. Nasza grupa ma profil węglowy, a gaz bardziej wpisuje się w logikę działalności PGNiG — powiedział „Pulsowi Biznesu” Remigiusz Nowakowski.