Polskie Elektrownie Jądrowe i AGH w Krakowie będą współpracować przy narodzinach atomu

16 lutego 2023, 11:45 Alert

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) i krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza podpisały umowę o współpracy na rzez rozwoju branży jądrowej. Celem porozumienia jest kształcenie kadr niezbędnych dla funkcjonowania atomu w Polsce.

Elektrownia jądrowa w Buszehr. Fot. Wikimedia Commons
Elektrownia jądrowa w Buszehr. Fot. Wikimedia Commons

15 lutego Polskie Elektrownie Jądrowe i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podpisały porozumienie o wspólnym działaniu na rzecz rozwoju branży jądrowej. Obejmuje ono współpracę przy kształceniu kadr oraz prace na rzecz rozwoju technologii mających zastosowanie w branży jądrowej.

– Projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to nie tylko technologie czy wykonawstwo. To również szansa na perspektywiczny rozwój naszego potencjału kadrowego, którą powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. Ze względu na szeroką skalę polskich inwestycji w energetykę, w tym jądrową, ich realizacja na poszczególnych etapach (tj. budowy i późniejszej eksploatacji obiektów) wymaga skoordynowanego działania i zaangażowania wielu instytucji oraz podmiotów. […] Zapotrzebowanie na wiedzę branżową oraz specjalistyczne kwalifikacje zawodowe i techniczne z każdym dniem będzie więc rosło. Chcielibyśmy widzieć w Polsce centrum szkoleniowe i być regionalnym hubem nie tylko w odnawialnych źródłach energii, ale też w innych dziedzinach energetyki – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

– Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej jest wieloletnim i bardzo złożonym zadaniem inwestycyjnym. AGH jest naszym naturalnym partnerem w tym projekcie, ponieważ jest uczelnią która z ogromnymi sukcesami prowadzi działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych, w tym w kierunkach związanych właśnie z branżą energetyczną. Wierzę, że dzięki ścisłej współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą uda się nam jako inwestorowi sprostać wyzwaniom, jakie przed nami stoją – podkreślił Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Celem porozumienia między PEJ i AGH jest kształcenie kadr niezbędnych dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Umowa obejmuje swoim zakresem współpracę w zakresie rozwoju technologii jądrowych oraz innych technologii mających zastosowanie w branży jądrowej, a także prowadzenie działań wspomagających rozwijanie energetyki jądrowej w Polsce.

– Całą polską energetykę czeka w najbliższych latach gruntowna transformacja. Jednym z jej ważniejszych elementów będzie kształcenie kadr w obszarze energetyki jądrowej. Absolwenci tego kierunku będą w najbliższych latach zasilać szeregi sektora najbardziej przyszłościowego i istotnego dla Polski, także pod
względem bezpieczeństwa energetycznego kraju – podkreśla prof. Jerzy Lis, rektor AGH w Krakowie.

PEJ podają, że w ramach współpracy zobowiązały się do przygotowania i przeprowadzania wybranych zajęć edukacyjnych oraz udzielania rekomendacji odnośnie treści nauczania. Współpraca przewiduje również płatne staże dla najlepszych absolwentów wybranych kierunków studiów dotyczących energetyki jądrowej – czytamy w komunikacie.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiedzialna za budowę i eksploatację pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce o mocy do 3750 MW, w której zostaną zastosowane reaktory AP 1000 od amerykańskiego Westinghouse’a. Powstanie ona na Pomorzu, a obecnie trwa proces uzyskiwania zgód administracyjnych, w tym tzw. procedura środowiskowa w wymiarze krajowym i transgranicznym.

Polskie Elektrownie Jądrowe/Jędrzej Stachura

Perzyński: Atomówka stworzy ekosystem, na którym mogą skorzystać polskie firmy