Nowy pełnomocnik rządu zapowiada jesienne zmiany w górnictwie i energetyce

27 sierpnia 2020, 06:30 Alert

Rząd planuje znieść funkcję pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, a na jego miejsce chce powołać pełnomocnika rządu do spraw transformacji energetyki i górnictwa węglowego. Zmiana pojawia się w przeddzień reformy polskiego górnictwa i elektroenergetyki.

Pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego odchodzi…

Z wykazu prac legislacyjnych rządu wynika, że rząd przygotowuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. – Zadania i obowiązki pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla przejmie pełnomocnika rządu do spraw transformacji energetyki i górnictwa węglowego – czytamy w uzasadnieniu. Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego działa na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 roku.

…a przychodzi pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetyki i górnictwa węglowego

Rząd planuje przyjąć rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw transformacji energetyki i górnictwa węglowego. – Otoczenie regulacyjne UE, które dotyczy energetyki zmienia się bardzo gwałtownie. Ma to także wpływ bezpośrednio na sektor wydobywczy węgla – czytamy w uzasadnieniu. Dalej można przeczytać, że wspominane zmiany powodują to konieczność utworzenia podmiotu, który ma:

  • zapewnić przygotowanie i realizację koncepcji transformacji energetyki i górnictwa;
  • będzie koordynował i monitorował działania wynikające z koncepcji, o której mowa w pkt 1;
  • będzie opiniował dokumenty rządowe, w tym projekty aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie energetyki i górnictwa, przygotowywanych przez organy administracji rządowej.

Ustanowienie pełnomocnika rządu do spraw transformacji energetyki i górnictwa węglowego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów zdaniem ministerstwa aktywów państwowych wymaga koordynacji działań w obszarze energetyki i górnictwa węglowego na poziomie struktur rządowych, a tym samym przyspieszenie działań w tym obszarze. Organem odpowiedzialnym za opracowanie obu projektów rozporządzeń jest ministerstwo aktywów państwowych, a konkretnie Artur Soboń, sekretarz stanu w tym ministerstwie. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2020 roku.

Cała para w energetykę

W wykazie prac legislacyjnych rządów pojawił się także projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia pełnomocnika rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa.  ministerstwo aktywów państwowych podkreśla, że chce intensyfikować prace nad strategią zmierzającą do transformacji sektora energetycznego i wydobywczego. – W tym celu powołany zostanie pełnomocnik Rządu do spraw transformacji energetyki i górnictwa węglowego, który przejmie także cześć zadań pełnomocnika rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa w zakresie sektora energetyki i górnictwa węglowego – czytamy w uzasadnieniu.  – W związku ze zmianą priorytetów w działaniach MAP oraz zmniejszeniem roli pełnomocnika rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa zasadne jest zniesienie tej funkcji – podaje MAP. Podobnie jak w wyżej, organem odpowiedzialnym za opracowanie obu projektów rozporządzeń jest ministerstwo aktywów państwowych, a konkretnie Artur Soboń, sekretarz stanu w tym ministerstwie. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2020 roku.

Nowy pełnomocnik a reforma górnictwa

Powołanie ma się zbiec w czasie z finalizacją prac nad reformą górnictwa i energetyki, nad którą rząd pracuje od później wiosny. Zakłada ona w pierwszej kolejności najpilniejsze reformy w Polskiej Grupie Górniczej w sektorze węgla kamiennego. Pierwszy szkic reformy, który ujrzał światło dzienne w lipcu miał zakładać likwidację kopalń Ruda i Wujek. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wydobycie węgla kamiennego w lipcu w Polsce spadło o 5,7 procent po spadku o 18,4 procent rok do roku w czerwcu i wyniosło 5,007 mln t.

Drugi element reformy górnictwa i energetyki to wydzielenie aktywów węglowych ze spółek elektroenergetycznych i przekazanie ich do specjalnego państwowego podmiotu, który ma zabezpieczać dostawy energii, dając jednocześnie możliwość inwestycji spółkom energetycznym w nowe źródła wytwórcze nisko- i zeroemisyjne. Kolejnym elementem może być także konsolidacja energetyki związana ze zmianami na rynku elektroenergetyki.

Bartłomiej Sawicki

Markowski: Koronawirus może być katalizatorem reform górnictwa polskiego