Perzyński: OZE będą oczkiem w głowie chińskiej energetyki

8 stycznia 2021, 07:31 Energetyka

Rozwój sektora energetycznego stał się oczkiem w głowie Komunistycznej Partii Chin. Władze centralne inwestują wiele pieniędzy w modernizację energetyki. Oczywiście należy pamiętać, że chińska gospodarka jest największym trucicielem na świecie, jednak z drugiej strony skala inwestycji jest ogromna i pozostawia kraje zachodnie w tyle. Pekin przykłada coraz większą uwagę do rozwoju OZE z nadzieją, że Chiny staną się liderem na świecie. W nowej strategii energetycznej Chin (Energy in China’s New Era), KPCh określa nowe kierunki rozwoju oraz wprowadza istotne zmiany, które mają skorygować błędy z przeszłości – pisze Jacek Perzyński, współpracownik BiznesAlert.pl.

Rozwój wysokiej jakości energii

Chińska strategia energetyczna stara się dostosować do zmian krajowych i międzynarodowych oraz sprostać nowym wymaganiom. Według rządowych planów, Chiny będą nadal rozwijać wysokiej jakości energię, aby z jednej strony stymulować wzrost gospodarczy, a z drugiej strony dbać o to, by społeczeństwo nie odczuwało skutków dewastacji środowiska. Władze centralne zamierzają przeznaczyć większe środki na inicjatywy „Piękne Chiny” i „Zdrowe Chiny”, które dbają m.in. o czyste powietrze w chińskich miastach oraz starają się przywrócić mocno nadwyrężone ekosystemy lokalne do normalności oraz tworzą nowe lasy i rezerwaty przyrody.

Historyczne osiągnięcia w rozwoju energii

Chiny są zaangażowane w prowadzenie rewolucji energetycznej. W ostatnich latach nastąpiły wielkie zmiany w produkcji i wykorzystaniu energii oraz dokonano historycznych osiągnięć w rozwoju energetyki. Rząd w Pekinie zamierza zwiększyć nakłady na optymalizowanie zużycia energii. Przykładem takich działań może być rozbudowa i modernizacja sieci energetycznych na obrzeżach wielkich miast. Przez wiele lat władze centralne nie przykładały uwagi do tych regionów i raczej koncentrowały swoje wysiłki na rozwoju metropolii, co spowodowało, że infrastruktura energetyczna w małych miejscowościach od wielu lat jest przestarzała i nieefektywna, a przesyłanie prądu generuje ogromne koszty.

Reformowanie zużycia energii

Według rządowej strategii, Chiny będą starać się racjonalniej wykorzystywać zasoby naturalne, stawiając oszczędzanie energii jako priorytet. Należy się spodziewać, że władze centralne będą uważniej przyglądać się lokalnym inwestycjom i ewentualnie je blokować, w przypadku gdy ich realizacja będzie wiązać się ze zbyt dużym kosztem energetycznym.

Budowa czystego i zdywersyfikowanego systemu zaopatrzenia w energię

Celem nowej strategii energetycznej jest również ochrona środowiska i dążenie do zielonego rozwoju. Należy zwrócić uwagę, że Chiny od wielu lat starają się przywrócić naturalny stan dawno zdewastowanych ekosystemów. Pekin zamierza zaostrzyć kontrole wobec wysokoemisyjnych przedsiębiorstw i porzucić swoje podejście, bardzo często praktykowane w latach 90., które w dużej mierze polegało na maksymalnej eksploatacji środowiska naturalnego i częstym przymusowym wysiedlaniu lokalnych społeczności z powodu budowy kopalni węgla lub zakładu przemysłowego.

Wykorzystywanie roli innowacji jako głównej siły napędowej rozwoju

Chińska strategia energetyczna zamierza w głównej mierze opierać się na nowych technologiach i innowacjach. W tym celu Pekin zamierza zwiększyć nakłady na inwestycje dla rodzimych firm technologicznych i przemysłowych. Takie działanie ma pomóc chińskim korporacjom stać się liderem na arenie międzynarodowej przy wsparciu rządowych subsydiów.

Głębsza reforma systemu energetycznego

W tym punkcie chiński rząd będzie dążyć do zapewnienia odległym i słabo zurbanizowanym miejscowościom dostępu do zielonej energii, a poprzez to umożliwić im możliwość rozwoju lokalnych gospodarek oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Wzmocnienie międzynarodowej współpracy energetycznej we wszystkich dziedzinach

Chiny chcą współpracować na arenie międzynarodowej. Firmy z Państwa Środka nie wycofają się ze współpracy z zachodnimi parterami energetycznymi. Chiński rząd podtrzymuje chęć kooperacji z innymi państwami w dziedzinie rozwoju OZE oraz dzielenia się doświadczeniami transformacji energetycznej.

Konkluzje

Pandemia koronawirusa spowodowała, że Chiny obecnie mierzą się z coraz bardziej negatywnym odbiorem na arenie międzynarodowej. Pekin przykłada wielką wagę do transformacji energetycznej w kraju, aby puścić w niepamięć ukrywanie epidemii koronawirusa w kraju na początku 2020 roku, wymuszony transfer technologii czy kwestie praw człowieka w Xinjiangu i Tybecie. Nowa strategia rządu nie tylko jest politycznym krokiem naprzód, ale także próbą przedstawienia Chin w korzystniejszym świetle jako lidera transformacji energetycznej.

Rząd w Pekinie zdał sobie sprawę, że model rozwoju z lat 90. wygenerował ogromny koszt, z którym Chińczycy nie uporają się przez kolejne dekady. W tym okresie rozwój gospodarczy był rekordowy i osiągał 10 procent w skali roku, jednak obecnie Pekin swoje „owoce rozwoju” również przeznacza na ochronę środowiska naturalnego i walkę ze smogiem.

Sektor energetyczny staje się polem rywalizacji międzynarodowej. Chiny zamierzają wspierać własne firmy technologiczne i koncerny energetyczne, w taki sposób, aby mogły coraz śmielej wchodzić na zagraniczne rynki i tam kontynuować swoją ekspansję. Jednak z drugiej strony, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2060 roku, Państwo Środka będzie zmuszone współpracować w dziedzinie nowych technologii z innymi krajami, co przy obecnym klimacie politycznym będzie coraz trudniejsze.

Ochrona środowiska jest bardzo ważną kwestią dla chińskiego rządu. Zgodnie z przyjętą zasadą wszelkie reformy muszą się wiązać z ochroną środowiska i ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Komunistyczna Partia Chin wykazuje dużą determinację w tym zakresie, uzależniając od powodzenia w tej materii swoją wiarygodność, a co za tym idzie, jej legitymizację.

Jakóbik: Koronawirus wciąż rządzi ropą. Największy zwycięzca to…Chiny (ANALIZA)