PGE chce rozwijać technologię wodorową w sektorze kolejowym

29 czerwca 2023, 15:15 Alert

PGE Energetyka Kolejowa i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny podpisały list intencyjny dotyczący współpracy, związanej z rozwojem oraz upowszechnianiem technologii wodorowej w sektorze kolejowym w Polsce.

Pociąg wodorowy Alstom. Fot. Alstom
Pociąg wodorowy Alstom. Fot. Alstom

Celem podjętej współpracy jest rozwój wodorowego taboru kolejowego oraz kolejowej infrastruktury tankowania wodorem. W ramach współpracy strony planują przeprowadzić modernizację pojazdu szynowego WM-15A, obejmującą m.in. wprowadzenie elementów wodorowego układu zasilania. Wodór do napędzania tak zmodernizowanego pociągu dostarczać będzie PGE Energetyka Kolejowa.

– Współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym to działanie w kierunku dekarbonizacji transportu kolejowego i rozwoju kolei opartej o odnawialne źródła energii – mówi Sylwester Szczensnowicz, prezes zarządu PGE Energetyka Kolejowa. – Zdobyte w projekcie doświadczenia PGE Energetyka Kolejowa będzie chciała wykorzystać w dalszym rozwoju projektów kolejowych stacji wodorowych w Polsce – dodaje.

– W Centrum Pojazdów Szynowych prowadzimy liczne projekty badawczo-rozwojowe, w tym w obszarze napędu wodorowego, ale nie tylko. Potrzeby rynku ewoluują dziś w stronę wykorzystania w kolejnictwie sztucznej inteligencji czy optymalizacji procesów logistycznych – mówi dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego. – Liczę, że efekty tej współpracy będą miały pozytywny wpływ na rozwój kolei wodorowych w Polsce ­­– dodaje.

Rozwój gospodarki wodorowej w Polsce, w tym sektora kolejowego, wpisuje się w Polską Strategię Wodorową do roku 2030, założenia zawarte w Krajowych Planach na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK), Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku (PEP2040), Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) oraz Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Grupa PGE aktywnie monitoruje aktualny postęp badań w wykorzystaniu technologii wodorowej w branży elektroenergetycznej.

Grupa PGE jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce, liderem krajowej transformacji energetycznej i największym producentem energii ze źródeł odnawialnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz jest jedną z największych sieci badawczych w Europie. Tworzą ją 22 instytuty w całej Polsce. Ma bogate doświadczenie we współpracy z biznesem, potrafi odpowiadać na najbardziej złożone wyzwania ze strony przedsiębiorstw. Wraz z partnerami realizuje aktualnie ponad 1062 projektów badawczych o wartości 7,4 mld zł.

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny w swoim Centrum Pojazdów Szynowych prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz projekty w obszarach nowego i modernizowanego taboru kolejowego. Specjaliści z branży taboru szynowego wykonują prace związane z rozwojem i symulacją, badaniami stanowiskowymi i ruchowymi różnych typów pojazdów szynowych, pojazdów szynowo-drogowych oraz ich podzespołów.

Polska Grupa Energetyczna / Jacek Perzyński

Chiny osiągają postępy w branży kolei wodorowej, ale muszą gonić Niemców