PGNiG 10 lat na giełdzie

23 września 2015, 15:43 Alert

(PGNiG)

23 września 2005 r. akcje Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zostały po raz pierwszy notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Debiut jednej z największych polskich firm był dużym wydarzeniem nie tylko dla rynku kapitałowego, ale i całej krajowej gospodarki oraz samej Spółki, dla której okazał się istotnym katalizatorem rozwoju.

W ofercie publicznej cenę akcji ustalono na 2,98 zł przy ponad 90-procentowej redukcji zleceń. Dzięki temu PGNiG pozyskało blisko 2,7 mld zł na inwestycje. Kurs otwarcia wyniósł 4 zł, a więc o 34 proc. ponad cenę emisyjną.

Ostatnie kwartały to najlepszy okres dla inwestorów posiadających akcje PGNiG. Od końca stycznia br. kurs systematycznie rósł, zbliżając się do bariery 7 zł. Rekord odnotowano 22 czerwca, kiedy to na zamknięciu sesji cena płacona za akcję PGNiG wyniosła 6,95 zł. Dobrej wycenie Spółki sprzyjała dodatnia marża na obrocie gazem ziemnym, rosnące wyniki w segmentach Dystrybucji i Wytwarzania, aneks do kontraktu katarskiego oraz widoczne efekty Programu Poprawy Efektywności i innych inicjatyw optymalizacyjnych w całej Grupie.

10 lat obecności PGNIG na GPW to:
– ponad 7,5 mld zł wypłaconych dywidend akcjonariuszom
– ponad 16 mld zł skumulowanego zysku
– ponad 34 mld zł przeznaczonych na inwestycje
– 121-procentowy wzrost kursu akcji od debiutu
– 49 mld zł w aktywach Grupy

Ponadto PGNIG podwoiło wydobycie ropy naftowej ze złóż krajowych, rozbudowało i podwoiło pojemności podziemnych magazynów gazu, rozpoczęło działalność poszukiwawczo-wydobywczą za granicą, weszło na rynek energii elektrycznej i ciepła.

W chwili debiutu na GPW ponad 60 tys. byłych i ówczesnych pracowników PGNiG było uprawnionych do otrzymania akcji pracowniczych w ramach procesu komercjalizacji i prywatyzacji. Od 1 lipca 2010 roku umożliwiony został obrót tymi akcjami na GPW. Kto sprzedał je natychmiast, uzyskał nieco ponad 3 zł za akcję. Ci, którzy trzymają je do dziś, otrzymali dywidendy w latach 2010-2011 i 2013-2015, a teraz mogą spieniężyć akcje za ponad 6 zł lub trzymać, w oczekiwaniu na dywidendy w kolejnych latach i wzrost wartości Grupy PGNiG.