PGNiG nie liczy na szybkie rozstrzygnięcie sporu z Gazpromem

14 marca 2019, 11:30 Alert
fot. PGNIG Centrala
fot. PGNIG Centrala

PGNiG spodziewa się, że do rozstrzygnięcia sporu arbitrażowego z rosyjskim Gazpromem w sprawie obniżenia ceny kontraktowej za gaz dojdzie do końca 2019 roku – poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Wcześniej liczył on, że do tego rozstrzygnięcia dojdzie przed końcem zeszłego roku.

„Jesteśmy prawie pewni, że ostateczna decyzja będzie do końca tego roku, 2019 rok powinien przynieść zakończenie arbitrażu. Jesteśmy spokojni o wyrok, ponieważ nasze argumenty są bardzo mocne” – powiedział podczas czwartkowej telekonferencji z analitykami prezes Woźniak.

Pod koniec czerwca 2018 roku Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok częściowy w postępowaniu PGNiG przeciwko Gazpromowi. Trybunał ustalił, że PGNiG złożył w listopadzie 2014 roku ważny i skuteczny wniosek o renegocjację ceny kontraktowej.

Postępowanie arbitrażowe prowadzone było od wielu miesięcy przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie. Sprawa toczyła się z powództwa PGNiG przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export i dotyczyła obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Polski z 25 września 1996 r. (Kontrakt Jamalski).

Na mocy wyroku częściowego Trybunał Arbitrażowy ad hoc ustalił, że w listopadzie 2014 roku PGNiG złożył ważny i skuteczny wniosek o renegocjację ceny kontraktowej, a także, że spełniona została przesłanka opisana w Kontrakcie Jamalskim, uprawniająca PGNiG do żądania obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom, potwierdzając tym samym, że co do zasady roszczenie PGNiG o ustalenie nowej, niższej ceny kontraktowej jest zasadne.

Trybunał Arbitrażowy ad hoc ustalił również, wbrew twierdzeniom Gazpromu, że ma prawo zmienić cenę kontraktową w granicach żądania pozwu, jednocześnie uznając, że pierwotne żądanie spółki w zakresie nowej formuły cenowej jest zbyt daleko idące. Jednocześnie Trybunał Arbitrażowy ad hoc orzekł pod koniec czerwca, że kwestia ustalenia nowej ceny kontraktowej będzie rozstrzygnięta w dalszym etapie postępowania.

Polska Agencja Prasowa