PGNiG i Polski Holding Hotelowy podpisały umowę warunkową o sprzedaży Geovity

17 grudnia 2021, 14:00 Alert

PGNiG i Polski Holding Hotelowy zawarły umowę warunkową na zakup spółki Geovita, która zarządza kilkunastoma obiektami wypoczynkowymi na terenie całej Polski. – Usługi oferowane przez spółkę Geovita nie zaliczają się do podstawowej działalności PGNiG. Dlatego od pewnego czasu szukaliśmy możliwości sprzedaży Geovity lub jej poszczególnych nieruchomości – powiedział wiceprezes PGNiG Przemysław Wacławski.

Ośrodek Geovita. Źródło: wikimedia
Ośrodek Geovita. Źródło: wikimedia

– Kiedy Polski Holding Hotelowy rozpoczął proces konsolidacji aktywów spółek Skarbu Państwa związanych z działalnością hotelarską, podjęliśmy działania zmierzające do zawarcia transakcji – powiedział Przemysław Wacławski, wiceprezes PGNiG ds. finansowych.

– Dziś podpisaliśmy umowę warunkową z PGNiG na zakup spółki Geovita. To kolejny, bardzo ważny krok – po podpisaniu wcześniejszych umów na zakup spółek INTERFERIE i Elbest – w prowadzonym przez Polski Holding Hotelowy procesie konsolidacji obiektów świadczących usługi hotelarskie, należących do spółek Skarbu Państwa. Zgodnie z naszą strategią, chcemy nieustannie ulepszać i modernizować wszystkie obiekty wchodzące w skład naszej grupy hotelowej, doprowadzając je do tego samego, międzynarodowego poziomu, jaki reprezentujemy. Niewątpliwie powodzenie tego procesu w bardzo dużym stopniu zależy od pracy i zaangażowania całego zespołu, dlatego chcemy również korzystać z potencjału i doświadczenia dotychczasowych pracowników przejętych obiektów w naszym dalszym, wspólnym rozwoju – podkreślił Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

PGNiG/Jędrzej Stachura

Lotos dostarczy 650 ton asfaltu na potrzeby litewskiego lotniska