PGNiG obniża ceny gazu biznesowi o prawie jedną piątą

18 stycznia 2023, 18:00 Alert

PGNiG Obrót Detaliczny wprowadza obniżkę cen gazu małym i średnim przedsiębiorcom w ramach cenniku „Gaz dla Biznesu”. Obniżka sięgnie 150 zł za megawatogodzinę, czyli ponad 19 procent.

Obniżka jest wynikiem działania automatycznego mechanizmu wprowadzonego w 2022 roku. Ma obowiązywać do 31 marca 2023 roku. PGNiG OD zastrzega, że planuje ceny długoterminowo i nie uzależnia ich od chwilowych wahnięć.

– Przykładem jest sytuacja, która miała miejsce od lipca do września 2022 roku, gdy giełdowe wyceny osiągały poziom nawet 1500 zł za megawatogodzinę, a PGNiG Obrót Detaliczny nie podwyższał cennika dla klientów biznesowych i utrzymał go na stałym, prawie dwukrotnie niższym poziomie, czyli 793 zł megawatogodzinę. Ponadto cennik ten uwzględnia nie tylko koszty zakupu surowca na giełdzie, ale także ryzyko nagłych wahań cen czy zachowania klientów związane z elastycznością ich poboru – tłumaczy PGNiG Obrót Detaliczny. – Należy wskazać, że absolutnie podstawowym zadaniem PGNiG Obrót Detaliczny w trakcie kryzysu energetycznego powstałego na skutek wojny na Ukrainie oraz działań Rosji, było i nadal jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego dla ponad 7 mln klientów spółki – w tym dla kilkuset tysięcy klientów biznesowych. Dzięki zabezpieczeniu dostaw, PGNiG OD podjęła decyzję o wprowadzeniu niższej ceny dla klientów rozliczanych w oparciu o Cennik „Gaz dla Biznesu”.

Ceny gazu na holenderskiej giełdzie TTF, które są punktem odniesienia do cen na Towarowej Giełdzie Energii, a co za tym idzie do ofert komercyjnych w Polsce, spadły w ostatnich tygodniach o kilkadziesiąt procent. W szczytowym okresie kryzysu energetycznego zbliżały się do 350 euro za megawatogodzinę a obecnie są bliskie 60 euro.

PGNiG Obrót Detaliczny/Wojciech Jakóbik

Onichimowski: Cena gazu na giełdzie spada, więc powinna spaść dla biznesu