PGNiG OD obniża ceny dla biznesu o 55 procent

15 marca 2023, 18:30 Alert

PGNiG Obrót Detaliczny podał, że obniża ceny dostaw gazu do odbiorców biznesowych o 55 procent w drugiej połowie marca.

Obniżka wynosi 55 procent od cen netto bez akcyzy określonych w cenniku od 15 do 31 marca. PGNiG OD podaje, że automatyczna obniżka nie wiąże się dla odbiorców z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami umownymi – umowy podlegają realizacji bez zmian na dotychczasowych zasadach.

Spółka podaje, że obniżką są objęci automatycznie wszyscy odbiorcy podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w cenniku, w okresie obowiązywania automatycznej obniżki. Automatyczna obniżka nie obejmuje odbiorców podlegających rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe w ww. okresie na podstawie cen innych niż wynikające z cennika, określonych w zawartych czasowych aneksach lub przyjętych ofertach specjalnych.

Cena gazu na giełdzie holenderskiej TTF wynosiła 15 marca 43 euro za megawatogodzinę w kontraktach kwietniowych. Ostatnio kosztowała tyle w styczniu 2022 roku, kiedy zaczynał się kryzys energetyczny podsycany przez Gazprom, nie licząc krótkiego okresu w marcu przed podwyżką do około 52 euro wskutek ochłodzenia.

PGNiG OD/Wojciech Jakóbik