PGNiG uruchamia portal adresowany do branży nieruchomości

23 sierpnia 2016, 06:30 Alert
fot. PGNIG Centrala
fot. PGNIG Centrala

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uruchomiło dedykowany portal prezentujący ofertę w obszarze sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości. Narzędzie umożliwia szybki i wygodny dostęp do bazy wszystkich przeznaczonych do zbycia lokalizacji znajdujących się w posiadaniu podmiotów tworzących GK PGNiG.

Na portalu www.nieruchomosci.pgnig.pl udostępnione zostały informacje o ponad 70 różnych obiektach, które przeznaczone zostały do sprzedaży lub wynajmu. Lista atrakcyjnych nieruchomości obejmuje grunty, lokale komercyjne i mieszkania. Każda oferta zawiera opis nieruchomości wraz z jej ceną, lokalizacją oraz warunkami danego przetargu. Dostępne są również opcje wyszukiwania według zadanych przez użytkownika kryteriów oraz obserwowania zmian statusów poszczególnych ogłoszeń.

– Dzięki portalowi zyskaliśmy nowe możliwości prezentacji naszej oferty w obszarze nieruchomości. Szybciej i taniej dotrzemy do potencjalnych nabywców. Będziemy również w stanie czytelnie zaprezentować synergie wynikające na przykład z wystawienia na sprzedaż sąsiadujących ze sobą działek znajdujących się w posiadaniu różnych podmiotów naszej grupy kapitałowej – zaznacza Tomasz Ziembicki, zastępca dyrektora Departamentu Majątku i Administracji PGNiG SA.

Zamieszczona oferta będzie sukcesywnie rozbudowywana w miarę opracowywania nowych analiz wskazujących na pojawienie się kolejnych nieruchomości do zbycia.

W zasobach podmiotów wchodzących w skład grupy PGNiG znajdują się tereny, które mogą zostać wykorzystane pod różnego rodzaju inwestycje: lokale mieszkalne, powierzchnię biurową czy usługową. Nieruchomości zlokalizowane są zarówno w dużych aglomeracjach miejskich, jak też w mniejszych miejscowościach na terenie całego kraju.

W 2015 roku ze sprzedaży około 80 nieruchomości non-core grupa PGNiG uzyskała niemal 55 mln zł. Do końca czerwca bieżącego roku udało się znaleźć klientów dla następnych 44 lokalizacji. Łączny przychód z tych transakcji wyniósł ponad 16 mln zł.

Źródło: CIRE.pl