PGNiG przedstawia raport za 2021 rok i wymienia głównych konkurentów

20 września 2022, 13:00 Alert

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo opublikowało raport zintegrowany grupy PGNiG. Spółka przedstawia w nim wyniki finansowe, ważne wydarzenia oraz otoczenie konkurencyjne i regulacyjne swojej dzałalności. 

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Z raportu możemy wyczytać, że głównymi konkurentami spółki na hurtowym rynku zagranicznym są takie spółki jak Total, Shell, Equinor, czy RWE, którzy są obecni na rynkach dzałalności spółki, w tym w segmencie dystrybucji czy handlu LNG. Na rynku krajowym spółka wymienia konkurencje z rynku elektroenergetycznego, która coraz śmielej poczyna sobie również na rynku gazowniczym. Wśród tych spółek, które cechują się największa aktywnością są Fortum, Tauron, Axpo, Cryogas M&T Poland i Enea.

W ramach rynku obrotu detalicznego LNG podstawowymi konkurentami są: DUON Dystrybucja sp. z o.o; NOVATEK Polska sp. z o.o.; CRYOGAS M&T POLAND S.A., BARTER sp. z o.o., Shell Polska Sp. z o.o. oraz Gaspol S.A. Zgodnie z posiadaną wiedzą konkurencja realizuje intensywne działania inwestycyjne w zakresie rozbudowy taboru cystern oraz urządzeń wykorzystywanych w obszarze LNG.

W obszarze bunkrowania LNG największą aktywność konkurencyjną wykazuje DUON Dystrybucja sp. z o.o., Barter S.A., Cryogas sp. z o.o., Gascom sp. z o.o. oraz podmioty zagraniczne m.in. Nauticor oraz Gasum.

W segmencie dystrybucji, na polskim rynku działają 49 spółki z czego 17 podmiotów to podmioty, których podstawową działalnością jest pełnienie funkcji OSD a 32 podmioty nie pełnią funkcji OSD w ramach swojej podstawowej działalności. Do firm o największym oddziaływaniu na rynek dystrybucji w Polsce zalicza się podmioty, które posiadają (głównie niezależne od PSG) punkty wejścia do własnych systemów dystrybucyjnych, w tym stacje regazyfikacji LNG i działają na obszarze ok. 42 procent gmin, w których funkcjonuje konkurencja bezpośrednia PSG. Należą do nich m.in. Duon Dystrybucja, G.EN. GAZ Energia, Novatek Green Energy i UNIMOT System. Pozostali konkurenci charakteryzują się lokalnym obszarem działania lub mniejszą dynamiką ekspansji.

Spółka przedstawia również swój pogląd i ocenę sytuacji w 2022 roku. Jak czytamy w raporcie – Dzięki zwiększeniu dostaw LNG do Europy od grudnia 2021 roku oraz relatywnie łagodnej zimie, ceny gazu na amsterdamskim rynku futures zaczęły systematycznie spadać, a w styczniu i lutym 2022 roku doszło do ich stabilizacji. Do inwazji Rosji na Ukrainę ceny utrzymywały się poniżej 80 EUR/MWh. Od 24 lutego 2022 roku notowany jest ich bardzo szybki wzrost oraz wysoka zmienność. Do 7 marca 2022 roku wzrosły do 227 EUR/MWh, czyli o 284 procent osiągając w dniu 7 marca 2022 roku lokalny szczyt w wysokości 354 EUR/MWh.

PGNiG w raporcie wątpił w perspektywę nałożenia sankcji UE na sprowadzenie ropy z Rosji. – Całkowite embargo na rosyjską ropę nałożyły już Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Kanada. Część krajów Unii Europejskiej (w tym Polska) również zadeklarowała gotowość do natychmiastowego zatrzymania dostaw surowców z Rosji. Na wprowadzenie tego typu sankcji nie zgadzają się natomiast niektóre państwa UE, będące w znacznym stopniu uzależnione od rosyjskich surowców i uzasadniające swoją decyzję obawami o ryzyko poważnej recesji gospodarczej w obliczu odcięcia ich dostaw. W związku z brakiem spójnego stanowiska państw członkowskich, prawdopodobnie nie należy spodziewać się nałożenia tego typu sankcji ze strony Unii Europejskiej.

Jednak sankcje weszły w życie wraz z piątym pakietem sankcji. Zakaz importu ropy z Rosji wejdzie w życie na początku 2023 roku.

PGNIG stale monitoruje sytuację na rynku gazu, podejmując przy tym odpowiednie środki m.in. w postaci zabezpieczenia linii kredytowych – W grudniu 2021 roku PGNiG zawarło 3 nowe umowy kredytowe z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PKO Bankiem Polskim S.A. i CaixaBank S.A. Oddział w Polsce, zwiększające możliwości pozyskania finansowania krótkoterminowego na okres 9 miesięcy o łączną kwotę 2,7 miliardów złotych. Spółka zawarła kolejne umowy kredytów krótkoterminowych: w styczniu 2022 roku na 750 mln zł z bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce oraz w lutym 2022 roku z konsorcjum banków Bank of China Limited działającego poprzez Bank of China Limited Luxembourg Branch i Bank of China (Europe) S.A. działającego poprzez Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce na kwotę 1,2 mld zł, z Deutsche Bank Polska S.A. na kwotę 400 mln zł i Credit Agricole Bank Polska S.A. na kwotę 200 mln zł. W wyniku powyższych działań na dzień sprawozdania PGNiG SA dysponuje źródłami finansowania na łączną kwotę 15,25 mld zł. – czytamy w raporcie.

PGNiG/Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Ofensywa ukraińska cenna niczym tlen