PGNiG radzi sobie z nadpodażą LNG na świecie

12 marca 2020, 07:45 Alert
lng
Tankowiec LNG w Świnoujściu. Fot. Gaz-System

PGNiG zwiększyła przychody ze sprzedaży o 2 procent do 42,02 mld zł w 2019 roku pomimo rosnącej nadpodaży LNG na świecie i niskich cen węglowodorów.

– W minionym roku sprzedaliśmy ogółem o około 6 proc. więcej gazu i to mimo wyższych temperatur w I i IV kwartale 2019 roku, lecz z drugiej strony nadpodaż LNG miała i ma cały czas wpływ na niskie ceny surowca na światowych rynkach. Na Towarowej Giełdzie Energii gaz był średniorocznie aż o 35 procent tańszy niż rok wcześniej, co istotnie wpłynęło na poziom przychodów z jego sprzedaży – powiedział Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG. – Wszyscy uczestnicy na globalnym rynku gazu zmagają się obecnie z wyzwaniem niskich cen surowca. Nie należy jednak zapominać, że wciąż znacząco rośnie popyt na to paliwo, co potwierdzają światowe prognozy. W tych okolicznościach konsekwentnie i dynamicznie rozwijamy dywersyfikację importu gazu ziemnego, zapewniając w ten sposób Polsce bezpieczeństwo energetyczne. W 2019 roku sprowadziliśmy do Polski ponad 27 procent więcej LNG niż rok wcześniej – dodał.

PGNiG zanotował niższe wyniki sprzedaży ropy naftowej i kondensatu przez tańszą baryłkę oraz wydobycie mniejsze o 10 procent. Spadek cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii przyniósł przychody niższe o około 1,45 mld zł.

– Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG wpływ miało również zawiązanie odpisów na rzeczowy majątek trwały w IV kwartale 2019 roku – przede wszystkich w segmentach Poszukiwanie i Wydobycie (na poziomie 212 mln zł) oraz Obrót i Magazynowanie (na poziomie 339 mln zł), a także odpisu związanego z aktualizacją wartości pakietu udziałów w Polskiej Grupie Górniczej na kwotę ok. 272 mln zł – czytamy w komunikacie spółki.

PGNiG/Wojciech Jakóbik