PGNiG spodziewa się stabilnych nakładów inwestycyjnych w 2016 r.

4 marca 2016, 11:45 Energetyka

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo spodziewa się w tym roku stabilnych nakładów inwestycyjnych, zbliżonych do wydatków notowanych w latach poprzednich, jednak z wyłączeniem potencjalnych akwizycji w segmencie ciepłownictwa i energii elektrycznej – poinformowała w piątek Aleksandra Dubosiewicz.

– Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, to nie spodziewam się dużej różnicy w porównaniu do tego, co robiliśmy w latach poprzednich, ale z wyłączeniem możliwych wydatków na akwizycje w segmencie ciepłownictwa i energii elektrycznej – powiedziała podczas telekonferencji Dubosiewicz.

Wcześniej w piątek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski powiedział, że rząd chce, by PGNiG Termika zainwestowała w aktywa ciepłownicze JSW.

– Chcemy, by cały system ciepłowniczy, który jest w JSW, spółka skarbu państwa PGNiG Termika, która buduje system w Polsce sieci ciepłowniczych i jest w to mocno zaangażowana, by mogła w te aktywa zainwestować – powiedział Tobiszewski.

– Mamy tutaj biznesową relację, a zarazem te środki dla JSW będą bardzo istotne na inwestycje w kopalniach” – dodał.

Na początku lutego Tobiszowski poinformował, że środki potrzebne na restrukturyzację i inwestycje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej mają pochodzić m.in. od inwestorów, którzy zechcą zaangażować się w spółki z grupy JSW. Zapewniał wtedy, że Skarb Państwa zachowa kontrolę nad tymi aktywami.

Wśród aktywów, które mogłyby pomóc JSW w pozyskaniu środków, wiceminister wymienił wówczas Koksownię Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria oraz Spółkę Energetyczną Jastrzębie (SEJ). O ile jednak w dwóch pierwszych podmiotach, w przypadku powiązania z inwestorem, JSW miałaby zachować większościowe pakiety, o tyle w SEJ większość może mieć inwestor, ale z dominującym udziałem Skarbu Państwa.

Źródło: Polska Agencja Prasowa