PGNiG obawia się cyberataków, więc sięga po pomoc wojskowych

22 września 2022, 09:00 Alert

PGNiG Obrót Detaliczny będzie współpracować z wojskami obrony cyberprzestrzeni w kwestii wymiany informacji o zagrożeniach w sieci internetowej. Pracownicy spółki zostaną też odpowiednio przeszkoleni przez wojskowych. Wszystko to w celu cybernetycznej ochrony podmiotów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, które narażone są na sieciowe ataki ze strony nieprzychylnych państw.

Źródło: Instytut Kościuszki

Ochrona strategicznych przedsiębiorstw jest istotna dla bezpieczeństwa państwa

PGNiG Obrót Detaliczny i Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni podpisały umowę o współpracy. Jak tłumaczy jeden z dowódców korpusu, monitorowanie sytuacji w cybernetycznym środowisku największych państwowych spółek energetycznych jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa kraju.

– Cyberbezpieczeństwo musi być rozpatrywane kompleksowo, z uwzględnieniem szerokiego spektrum czynników oraz podmiotów – od pojedynczych obywateli począwszy, na instytucjach rządowych i przedsiębiorstwach o znaczeniu strategicznym dla kraju skończywszy. Dlatego też wymiana informacji o zagrożeniach oraz bieżących incydentach w cyberprzestrzeni jest koniecznością – mówi gen. bryg. Karol Molenda, Dowódca Komponentu Obrony Cyberprzestrzeni.

PGNiG skorzysta na współpracy, zabezpieczając się przed oszustami

Z kolei ze strony PGNiG współpraca z wojskami obrony cyberprzestrzeni jest istotna, ponieważ jako spółka o strategicznym znaczeniu dla krajowej gospodarki może ona paść ofiarą cybernetycznego ataku ze strony krajów wrogich Polsce. Ponadto według prezesa PGNiG Obrót Detaliczny, od wybuchu pandemii wyraźnie zwiększyła się aktywność internetowa klientów spółki. Wzrosła również ilość prób oszustw i wyłudzeń. 

– PGNiG Obrót Detaliczny sprzedaje gaz do ponad 7 mln Klientów. Od 2016 roku konsekwentnie budujemy cyfrowe kanały komunikacji. Obecnie ponad 3,1 mln umów obsługujemy za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi, z czego aż 2,1 mln to umowy z aktywną usługą EKOfaktura, a dodatkowo nasza aplikacja mobilna odnotowała ponad 3 mln pobrań – wszystko to wymaga od nas zapewnienia i dążenia do najwyższego poziomu cyberbezpieczeństwa. Związana z pandemią większa aktywność Klientów w Internecie spowodowała wzrost prób oszustw i wyłudzeń w sieci. Z kolei wojna w Ukrainie oraz kryzys energetyczny sprawiły, że duże korporacje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki – takie jak nasza Spółka – są szczególnie narażone na cyberataki – tłumaczy Henryk Mucha, Prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Personel spółki zostanie odpowiednio przeszkolony

Współpraca spółki z wojskami obrony cyberprzestrzeni zakłada wymianę informacji o zagrożeniach oraz bieżących incydentach występujących w sieci. W ramach porozumienia organizowane będą także specjalistyczne szkolenia dla pracowników PGNiG.

 – Dowództwo posiada najwyższe prerogatywy NATO do przeciwdziałania zagrożeniom w sieci, najnowocześniejsze narzędzia do ingerowania w struktury sieciowe i wysoce wyszkolony personel. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na współpracę z tą wyspecjalizowaną jednostką – tłumaczy Robert Gut, Wiceprezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

PGNiG/Szymon Borowski

Rząd nie planuje pełnej kontraktacji Baltic Pipe w 2022 roku