PGZ chce podnosić kwalifikacje swoich pracowników

1 czerwca 2016, 11:30 Alert

(Polska Grupa Zbrojeniowa)

31 maja 2016 r. w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Radomiu rozpoczyna działalność Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji, które będzie organizować szkolenia dla pracowników zatrudnionych w PGZ S.A. oraz spółkach wchodzących w skład Grupy. Podmiotem koordynującym działalność Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji jest PGZ System, spółka zależna Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Również 31 maja 2016 r. w Centrum rozpoczęło się pierwsze szkolenie.

 Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji zostało ulokowane w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. przy ul. Malczewskiego w Radomiu. Jego podstawowym celem jest rozwój wiedzy merytorycznej oraz kompetencji interpersonalnych pracowników PGZ S.A.

Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. przewiduje, że na obecnym etapie Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji będzie realizowało szkolenia i projekty dotyczące rozwoju kompetencji w pięciu dziedzinach: szkolenia biznesowe, szkolenia dotyczące obszaru IT, szkolenia zawodowe, szkolenia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwoju kompetencji pracowników, szkolenia z zakresu systemów zarządzania oraz norm jakościowych ISO.

Uruchomienie Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Radomiu tworzy istotną wartość dodaną dla Grupy. Pozwoli to na obniżenie kosztów szkoleń w skali całej Grupy, a także będzie sprzyjać wyrównywaniu szans w rozwoju zawodowym pracowników zatrudnionych w różnych regionach kraju. Projekty realizowane w Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji w Radomiu będą dostosowane do specyfiki pracy poszczególnych spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Gotowy jest już plan szkoleń, które w 2016 r. będą realizowane w Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji w Radomiu. W br. 300 pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz spółek zależnych zostanie przeszkolonych w zakresie zarządzania projektami według metody PRINCE 2. Ponadto 250 pracowników przejdzie szkolenie z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Również w 2016 r. Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji w Radomiu zrealizuje szkolenie dla 30 pracowników na temat przepisów prawa podatkowego. 200 pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz spółek zależnych przejdzie w Centrum szkolenie dotyczące kompetencji komunikacyjnych w organizacji.

31 maja 2016 r. w Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji rozpoczęło się pierwsze szkolenie pt. „Kompleksowe warsztaty podatku od towarów i usług”.

Żeby zapewnić najwyższą jakość szkoleń, PGZ System, spółka zależna Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., odpowiadająca za pracę Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji, nawiązała współpracę z instytucjami, które będą merytorycznie wspierać realizowane projekty, np. z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., a także z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.

– Inauguracja działalności Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji dla pracowników PGZ oraz spółek zależnych potwierdza, że Polska Grupa Zbrojeniowa jest trwale związana z Radomiem. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie rozwijać działalność w tym mieście, mającym tak wspaniałą tradycję związaną z przemysłem zbrojeniowym. Sięgając do tej tradycji, PGZ chce korzystać ze społecznego, technicznego i intelektualnego kapitału Radomia i bazując na nim, rozwijać Polską Grupę Zbrojeniową. Uruchomienie Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji w Radomiu, z którego korzystać będą pracownicy PGZ z całej Polski, to krok w tę właśnie stronę. Kolejnym zaś będzie utworzenie w Radomiu Centrum Innowacyjności – powiedział Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Arkadiusz Siwko.