PGZ kluczowym partnerem MON w realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP

5 września 2016, 16:05 Alert

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. aktywnie uczestniczy w realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013–2022 i zabezpiecza udział krajowych zakładów w tym procesie, dostarcza wojsku uzbrojenie i sprzęt najwyższej jakości, przygotowuje polski przemysł do konkurowania na międzynarodowym rynku zbrojeniowym.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest podstawowym elementem systemu bezpieczeństwa państwa i kluczowym partnerem Ministerstwa Obrony Narodowej RP w realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013–2022. Zarząd PGZ S.A. chce, żeby Grupa uczestniczyła we wszystkich programach operacyjnych w ramach PMT, dostarczając polskiej armii uzbrojenie i sprzęt najwyższej jakości.

Polski Rosomak w Afganistanie,jpeg

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. bezpośrednio jako lider lub poprzez spółki zależne bierze udział w postępowaniach dotyczących ponad stu projektów w ramach poszczególnych programów operacyjnych PMT. W efekcie toczących się postępowań dotychczas zostało podpisanych 13 umów na dostawę uzbrojenia i sprzętu lub ich modernizację. Realizowane są już m.in.: „DAGLEZJA-G most gąsienicowy”, „Przeciwlotniczy system rakietowo-artyleryjski bardzo krótkiego zasięgu PILICA”, „System Zarządzania Walką Szczebla Batalionu (SZWSB) – kryptonim ROSOMAK BMS”, „Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza TYTAN, „Okręty patrolowe z funkcją zwalczania min typu CZAPLA”, „Okręty obrony wybrzeża typu MIECZNIK”. PGZ S.A. odbyła również dialog techniczny z Inspektoratem Uzbrojenia MON odnośnie do projektu „System rozpoznania obrazowego szczebla operacyjnego ZEFIR”, który dotyczy dostarczenia Siłom Zbrojnym RP bezzałogowego systemu latającego. Polska Grupa Zbrojeniowa została także zaproszona przez Inspektorat Uzbrojenia MON do udziału w postępowaniach dotyczących m.in. projektów „System rozpoznania obrazowego szczebla dywizji GRYF”, „Dywizjonowy moduł ogniowy wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HOMAR” oraz „Samobieżna haubica kołowa 155 mm KRYL”. Zarząd PGZ S.A. przygotowuje Spółkę do realizacji projektów „Przeciwlotniczy system rakietowy krótkiego zasięgu nowej generacji NAREW” oraz „Przeciwlotniczy system rakietowy średniego zasięgu nowej generacji WISŁA”.

Spółki zależne PGZ S.A. już podpisały umowy z Inspektoratem Uzbrojenia na dostarczenie uzbrojenia i sprzętu w ramach programów „Modernizacja wojsk pancernych i zmechanizowanych”, „Symulatory i trenażery”, „Modernizacja wojsk rakietowych i artylerii” oraz „System obrony powietrznej”.

Rosomak S.A. jest liderem konsorcjum na dostarczenie polskiemu wojsku symulatora/trenażera dla kierowcy Kołowego Transportera Opancerzonego „Rosomak”. Huta Stalowa Wola S.A. w tym roku podpisała umowy z Inspektoratem Uzbrojenia MON na wyprodukowanie 64 sztuk 120 mm moździerzy samobieżnych „RAK” oraz 32 artyleryjskich wozów dowodzenia systemu „RAK”. W projekcie oprócz HSW S.A. uczestniczą również inne spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Jelcz Sp. z o.o., Rosomak S.A., PCO S.A., Zakład Mechaniczne „Tarnów” S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. Podkarpacka spółka realizuje także zamówienie na wyprodukowanie i dostarczenie 155 mm armatohaubicy „KRAB”. Ponadto Huta Stalowa Wola S.A. wspólnie z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2 S.A. uczestniczy w projekcie „Zautomatyzowany System Dowodzenia i Kierowania Ogniem Dywizjonowego Modułu Ogniowego 155 mm Lekkich Armatohaubic KRYL”. Podpisała również umowy z Inspektoratem Uzbrojenia MON w ramach projektów „Radiolokacyjny zestaw rozpoznania artyleryjskiego LIWIEC” oraz „Zdalnie Sterowany System Wieżowy z wyrzutnią PPK SPIKE zintegrowany z KTO ROSOMAK”.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest zaufanym dostawcą broni strzeleckiej dla Sił Zbrojnych RP. Tylko w tym roku należąca do PGZ S.A. Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. zawarła szereg kontraktów na wyprodukowanie i dostarczenie uzbrojenia. W marcu br. Fabryka Broni podpisała umowę z Inspektoratem Uzbrojenia MON na wyprodukowanie 150 sztuk 5,56 mm karabinka MSBS-R dla jednostek reprezentacyjnych Wojska Polskiego. Z kolei w maju br. Inspektorat Uzbrojenia podpisał z „Łucznikiem” umowę na dostawę 17 621 sztuk 5,56 mm karabinków szturmowych wz. 96 BERYL oraz 8 400 sztuk 5,56 mm karabinków wz. 96 MINI-BERYL dla polskich żołnierzy. To największy kontrakt Fabryki Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. od 2000 r., a jego wartość przekracza 156 mln zł. Ponadto w sierpniu br. należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej fabryka podpisała kontrakt z Komendą Główną Straży Granicznej na dostawę 363 kompletów pistoletów samopowtarzalnych P99 z kaburami z uchwytami na pas oraz ładownicami na magazynki. Wartość tej umowy to ponad 650 tys. zł.

Podstawowym celem Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest zabezpieczenie dostaw sprzętu z zaimplementowanymi najnowocześniejszymi technologiami dla Sił Zbrojnych RP. Spółka, będąc podmiotem dedykowanym do wypełnienia zadań przewidzianych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, aktywnie buduje sieć aliansów strategicznych z partnerami zagranicznymi. W 2016 r. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała szereg listów intencyjnych oraz umów i porozumień o współpracy z liderami przemysłu obronnego i nowych technologii, m.in. z firmami Boeing, SAAB, Kongsberg, Raytheon (list intencyjny zakłada, że jeżeli oferowany przez koncern Raytheon system Patriot zostanie wybrany przez MON w programie „Wisła”, 50 proc. prac zostanie wykonanych przez przedsiębiorstwa polskiego przemysłu obronnego), Elbit Systems, należącą do Lockheed Martin spółką Sikorsky oraz jej spółką zależną PZL Mielec, Grupą Thales, Bell Helicopter czy Finmeccanica (dawne Leonardo). Podpisując listy intencyjne ze światowymi koncernami, Polska Grupa Zbrojeniowa ma na celu zapewnienie jak największego udziału krajowego przemysłu w realizacji PMT, pozyskanie innowacyjnych technologii na zasadzie transferu oraz ich implementację w polskich zakładach, włączenie PGZ S.A. w globalne łańcuchy dostaw uzbrojenia i sprzętu oraz podjęcie przez krajowy przemysł zbrojeniowy współpracy na międzynarodowym rynku eksportowym. Polska Grupa Zbrojeniowa ma potencjał do rozwijania eksportu. W br. Rosomak S.A. zrealizował kontrakt na wyprodukowanie i dostarczenie 40 Kołowych Transporterów Opancerzonych „Rosomak” do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Priorytetem dla PGZ S.A. jest także rozwój własnej myśli technologicznej. W sierpniu br. zakończyła się rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A., która kosztowała prawie 65 mln zł. Żeby zapewnić wysoką efektywność prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowoczesnych technologii, Polska Grupa Zbrojeniowa utworzy Centrum Innowacyjności w Radomiu.

Polska Grupa Zbrojeniowa dąży do pozyskania przez krajowy przemysł komplementarnych kompetencji, które umożliwią mu produkcję nie tylko nowoczesnego uzbrojenia dla wojska, ale także sprzętu na potrzeby rynku cywilnego. Przykładem działania ukierunkowanego na ten cel jest zakup spółki Autosan. Kiedy sanocka fabryka została włączona do struktury PGZ, znajdowała się w stanie upadłości, a po upływie kilku miesięcy wygrała przetarg na dostawę autobusów dla krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Polska Grupa Zbrojeniowa zamierza rozszerzyć profil działalności Autosanu i uruchomić w nim produkcję pojazdów dla wojska.

Polska Grupa Zbrojeniowa, przygotowując się do realizacji projektów w ramach PMT, wdraża szereg nowych procesów zarządczych i finansowych. Po upływie 7 miesięcy bieżącego roku obrachunkowego sytuacja finansowa PGZ S.A. jest stabilna. Wygenerowany przez Spółkę zysk netto za ten okres jest większy o 3,7 w stosunku do przyjętego na ten rok planu, a ponadto stanowi 87 proc. realizacji planu finansowego PGZ na cały 2016 r. O efektywności procesów zarządczych wdrożonych w PGZ S.A. przez Zarząd Spółki świadczy fakt, że po 7 miesiącach 2016 r. koszty operacyjne przewidziane na ten rok zostały zrealizowane w 32 proc. Jednak, co najbardziej istotne, przychody Polskiej Grupy Zbrojeniowej po 7 miesiącach br. są o 26 proc. wyższe od wielkości określonej w planie finansowym na 2016 r.

Źródło: Polska Grupa Zbrojeniowa