PGZ ma przedwstępną umowę nabycia Stoczni Marynarki Wojennej

30 maja 2017, 10:30 Alert

PGZ Stocznia Wojenna i Syndyk Masy Upadłości Stoczni Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej podpisali przedwstępną umowę nabycia przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej, podała Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

“Przedwstępna umowa nabycia przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej została przed podpisaniem uzgodniona w obecności sędziego komisarza nadzorującego postępowanie. Podpisanie umowy jest kluczowym momentem w procesie włączenia Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w strukturę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Oznacza to rozpoczęcie formalnej procedury pozyskania niezbędnych zgód od organów oraz instytucji, do których należą w szczególności: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Miasto Gdynia oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.” – czytamy w komunikacie.

Faktyczne przejęcie własności przedsiębiorstwa oraz jego wydanie należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółce PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. nastąpi po spełnieniu warunków określonych w umowie, co, jak strony zakładają, może nastąpić po upływie około trzech miesięcy, podano także.

“Podpisanie przedwstępnej umowy nabycia Stoczni Marynarki Wojennej S.A. umożliwia także nabywcy, czyli spółce PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o., przeprowadzenie szczegółowego badania przedsiębiorstwa w zakresie technicznym, finansowym i prawnym, które zdeterminuje czynności związane z realizacją transakcji. Przejmowane aktywa stoczniowe będą posiadały fundamentalne znaczenie w realizacji kluczowych projektów obronnych i gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej, tj. zawartego w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP programu operacyjnego ‘Zwalczanie zagrożeń na morzu’ oraz ujętego w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju programu rozwojowego ‘Batory'” – wskazano również w komunikacie.

Stocznia Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej realizuje budowy i remonty okrętów dla Marynarki Wojennej RP, a także innych jednostek pływających dla podmiotów cywilnych. Przystosowany do produkcji okrętowej teren należący do Stoczni Marynarki Wojennej S.A. obejmuje obszar o łącznej powierzchni 325 tys. m2. Najważniejsze elementy infrastruktury przemysłowej i jednocześnie kluczowe aktywa Stoczni Marynarki Wojennej to dok pływający, podnośnik statków oraz specjalistyczne stanowiska do budowy okrętów, podano w materiale.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł. PGZ oferuje m.in. system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu z zestawem POPRAD i radarem SOŁA; przenośny zestaw przeciwlotniczy GROM; system bezzałogowych statków powietrznych E-310; kołowy transporter opancerzony Rosomak; system artyleryjski z samobieżną haubicą KRAB; indywidualne wyposażenie żołnierza z karabinkami Beryl. PGZ posiada także kompetencje w zakresie projektowania, budowy oraz wyposażania okrętów. Ponadto, PGZ modernizuje i serwisuje pojazdy, samoloty, śmigłowce, okręty (także sprzęt byłego ZSRR). W najbliższych latach PGZ będzie rozwijała technologie kosmiczne i satelitarne oraz cybertechnologie.

ISBnews