Piechociński: Giełdy gazu i infrastruktura przesyłowa jako elementy poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju

25 lipca 2014, 11:14 Energetyka

Dostępność i pewność energii jest kluczowa dla konkurencyjności gospodarek regionu, dlatego konieczne jest wypracowanie wspólnych rozwiązań na poziomie UE w tym obszarze – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas debaty poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu. Spotkanie odbyło się 23 lipca 2014 r. w siedzibie PAP w Warszawie.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że Polska wspiera ideę budowy wspólnego europejskiego rynku gazu ziemnego oraz rozbudowę gazowych połączeń pomiędzy państwami członkowskimi UE. – Swobodny przepływ gazu ziemnego jest gwarantem stabilnych i akceptowalnych cen tego surowca na europejskim rynku jak i poszczególnych państw członkowskich – powiedział.

W opinii wicepremiera budowa korytarza gazowego Północ–Południe, a zwłaszcza terminalu LNG w Świnoujściu, przyczyni się do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski. Pozwoli także na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze regionalnym. – Popieramy działania na rzecz intensywnej modernizacji i rozbudowy infrastruktury energetycznej, które są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii – zaznaczył.

W spotkaniu zorganizowanym przez Polską Agencje Prasową udział wzięli również m.in. Marcin Bando prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Jan Krzysztof Bielecki przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Wojciech Szwankowski członek Zarządu PKP Energetyka, Ireneusz Łazor prezes Towarowej Giełdy Energii, prof. Leszek Pawłowicz Gdańska Akademia Bankowa, Jerzy Kurella wiceprezes zarządu PGNiG.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki