Piechociński: Polska i Japonia rozmawiają o czystych technologiach węglowych oraz atomie

5 maja 2015, 14:55 Atom
20150505_Japonia MG_5

Współpraca polsko-japońska w dziedzinie energetyki to główny temat spotkania wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego z sekretarzem stanu Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii Yosuke Takagi. Spotkanie odbyło się 5 maja 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki. W rozmowach udział wziął także sekretarz stanu w MG Tomasz Tomczykiewicz.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że spotkanie rozpoczyna nową rundę trwającej od kilku lat współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Japonią w ramach polsko-japońskiego dialogu energetycznego. – Jeśli chcemy, aby zasada neutralności technologicznej w miksie energetycznym Polski została zachowana, ze znaczącym udziałem węgla, musimy wykorzystać efektywne, niskoemisyjne technologie węglowe. Dla nas wykorzystanie własnych zasobów węgla jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego – podkreślił wicepremier Piechociński.

Wiceminister Tomczykiewicz podkreślił z kolei, że w przewidywanym bilansie energetycznym Polski do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. węgiel kamienny i brunatny pozostaną podstawowymi paliwami dla energetyki. Przypomniał również, że Polska prowadzi w chwili obecnej intensywne prace w ramach Programu polskiej energetyki jądrowej. W trakcie rozmów zarówno strona polska jak i japońska podkreśliły wolę pogłębienia  współpracy w kilku obszarach do których zaliczone zostały m.in. rozwój i stosowanie czystych technologii węglowych, zaangażowanie firm japońskich w realizację programu polskich inwestycji energetycznych, wsparcie dla skutecznego wdrożenia programu polskiej energetyki jądrowej oraz bezpieczne wykorzystanie wzrastających ilości energii ze źródeł odnawialnych w systemie.

Obie strony wyraziły także wolę skonkretyzowania idei przedstawionej w „Ramach partnerstwa strategicznego na rzecz wolności, rozwoju i solidarności”, we wspólnym oświadczeniu ogłoszonym 27 lutego 2015 r. przy okazji wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Japonii.

Na zakończenie spotkania podpisane zostało wspólne oświadczenie podsumowujące obecny etap współpracy i wskazujące perspektywiczne kierunki na przyszłość.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki