Pierwszy przetarg dotyczący budowy gazociągu z Bułgarii do Turcji bliski zakończenia

5 maja 2015, 11:04 Alert
Gazociągi Europa Środkowo-Wschodnia OSW
Gazociągi na Bałkanach. Grafika: OSW

(Capital Daily/Piotr Stępiński)

Jak donosi bułgarski portal Capital Daily powołując się na informację opublikowaną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych oferty w przetargu dotyczącym studium wykonalności projektu interkonektora gazowego Turcja-Bułgaria (ITB) zostaną otwarte 8 maja.

Na początku kwietnia państwowa spółka Bulgartransgaz otrzymała z Unii Europejskiej dofinansowanie w wysokości 190 tys. euro na opracowanie studium wykonalności gazociągu ITB. Nieco później ogłoszono warty 380 tys. euro przetarg na jego wykonanie.

Wspomniany wyżej dokument ma zawierać analizę wariantów trasy przebiegu gazociągu, jego ceny, identyfikację potrzeb rynkowych oraz ocenę oddziaływania na środowisko oraz na społeczeństwo.

Studium wykonalności ma dostarczyć niezbędnych informacji dotyczących opłacalności projektu oraz planów jego rozwoju.

Zgodnie z założeniami Bulgartransgazu powinno ono zostać opracowane do końca stycznia przyszłego roku.

Za główne kryterium wyboru wykonawcy uznano najniższą cenę. Ponadto oferenci powinni posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w tworzeniu tego typu analiz oraz opracowane przynajmniej jedno studium wykonalności zbliżone do przedmiotu przetargu.

Według wyliczeń Bulgartransgazu budowa gazociągu ITB ma wynieść 100 mln euro i zostać ukończona w 2018 roku. Planowana długość magistrali ma liczyć 200 km i połączy tłocznie w Lozenets z tureckim miastem Malkoclar. Przepustowość rurociągu ma wynieść 3 mld m3 gazu ziemnego rocznie.

Planowany interkonektor ITB umożliwi pozyskanie przez Bułgarię azerskiego gazu z GazociąguTransanatolijskiego (TANAP – przyp. red.) bądź też surowca pochodzącego z tureckich terminali LNG.