Piotr Kuś został powołany do Gas Infrastructure Europe

7 stycznia 2019, 11:30 Alert
gaz rura gazociąg
Gazociąg. Fot. Gaz-System

Piotr Kuś, Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu w Gaz-System, został powołany do Zarządu organizacji Gas Infrastructure Europe (GIE) na dwuletnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2019 r.

Przedstawiciel Gaz-System po raz pierwszy wszedł w skład Zarządu GIE, dzięki czemu spółka będzie mieć większy wpływ na kształtowanie agendy i obranego kierunku działań stowarzyszenia w kolejnych latach. Rozpoczynająca się kadencja Zarządu będzie miała kluczowe znaczenie w związku z planowanymi przez Komisję Europejską na lata 2019 i 2020 pracami nad nowym pakietem przepisów prawa UE dla rynku gazu.

Piotr Kuś został nominowany do Zarządu GIE wraz z pozostałymi 11 przedstawicielami operatorów infrastruktury gazowej w Unii Europejskiej. Nowy skład Zarządu został wybrany podczas Zgromadzenia Ogólnego organizacji GIE w grudniu 2018 r.

Gas Infrastructure Europe (GIE) to stowarzyszenie reprezentujące w Brukseli interesy operatorów infrastruktury gazu ziemnego. Organizacja zrzesza operatorów sieci przesyłowych gazu, operatorów podziemnych magazynów gazu oraz operatorów instalacji LNG. Do GIE należy obecnie 68 członków z 25 państw europejskich. Gaz-System jest członkiem GIE od początku powołania organizacji w 2005 r.

Stowarzyszenie wyraża opinie swoich członków wobec instytucji europejskich, organów regulacyjnych i innych zainteresowanych stron. Misją organizacji jest aktywny udział w budowie jednolitego, zrównoważonego i konkurencyjnego rynku gazu w Europie, opartego na stabilnych i przewidywalnych ramach regulacyjnych oraz rozwój korzystnego klimatu inwestycyjnego.

Piotr Kuś. Fot. Gaz-System

Piotr Kuś. Fot. Gaz-System

Gaz-System