Piotrowski: W 2016 roku ruszą aukcje, które pozwolą na powstanie 100 MW nowej fotowoltaiki

28 października 2016, 11:30 Energetyka

– Zakładamy, że w ramach aukcji ogłoszonych w 2016 r. powstaną nowe instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej 100 MW – podkreśla wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

Wiceminister Piotrowski zwraca uwagę, że wsparcie dla tych instalacji będzie udzielane na okres 15 lat. – Myślimy, że w 2017 r. jeszcze przed sezonem letnim przeważająca ich część powstanie – dodaje. Jednocześnie podkreśla, że resort energii zdecydował się na umożliwienie powstania instalacji fotowoltaicznych właśnie z uwagi na szybki proces realizacji inwestycji, co pozwoli na szybką weryfikację sprawności działania systemu aukcyjnego (stopień realizacji instalacji, których oferty wygrały aukcję), a także z uwagi na fakt, że instalacje te dostarczają energię elektryczną w szczytowym okresie zapotrzebowania, ze szczególnym uwzględnieniem okresu letniego.

Zdaniem wiceministra Piotrowskiego rozwój instalacji fotowoltaicznych ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego.

– Potrzeba zapewnienia odpowiedniej generacji energii elektrycznej w okresie letnim jest szczególnie istotna w kontekście sytuacji, która miała miejsce w Polsce w sierpniu 2015 r. – dodaje.

Dodatkowo, z uwagi na obserwowaną dużą podaż projektów inwestycyjnych w tym obszarze technologicznym przewiduje się, iż ceny proponowane w aukcjach na zakup energii z instalacji fotowoltaicznych będą bardzo atrakcyjne.

Źródło: Ministerstwo Energii