Piotrowski: Walka ze smogiem to jedno z wyzwań energetyki

25 stycznia 2018, 17:00 Energetyka

Dzięki wprowadzonej przez ME zmianie przepisów spółki energetyczne uzyskały podstawę do przygotowania nowych taryf antysmogowych. Polacy uzyskali w ten sposób kolejne skuteczne narzędzie walki z niską emisją i smogiem. To ważne, że spółki energetyczne bardzo aktywnie włączają się w działania mające na celu poprawę stanu powietrza w Polsce – powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski podczas inauguracji dolnośląskiej edycji nowego programu edukacyjno-ekologicznego Tauronu „Oddychaj powietrzem”. Wydarzenie odbyło się we Wrocławiu 25 stycznia 2018 r.

fot. Ministerstwo Energii

– Akcja Tauronu jest bardzo ważna bo problem smogu dotyka nas wszystkich. Zmiana tej trudnej do tolerowania sytuacji wymaga szerokiej aktywności wielu stron, w tym przede wszystkim obywateli. Pakiet inicjatyw podejmowanych przez Tauron, w tym propozycja nowych atrakcyjnych taryf nocnych dla tych co z palenia niskiej jakości paliwami stałymi chcą przejść na grzanie elektrycznością, ma wspierać zarówno obywateli jak i dyskontować inicjatywy rządu mające na celu poprawę stanu powietrza w Polsce – podkreślił wiceminister Piotrowski. – Program „Oddychaj powietrzem” Tauronu służy nie tylko edukacji ale też podpowiada użyteczne rozwiązania – dodał.

Podsekretarz stanu w ME przypomniał także, że w nowelizacji przepisów wprowadzonej ME nie chodziło o obniżkę cen dla tych co już korzystają z grzania elektrycznego lecz o wprowadzenie nowej taryfy antysmogowej dla tych którym dotychczasowe rozwiązania nie odpowiadały. Mamy więc kolejne, skuteczne narzędzie do walki z niską emisją i smogiem – Redukcja smogu wpłynie korzystnie stan zdrowia Polaków – podkreślił wiceminister. – Warto jednak ocieplić budynek i z rozwagą dobierać systemy grzewcze, do taryfy antysmogowej konieczna jest akumulacja ciepła przez 16 godzin. Do nowej taryfy nie bardzo pasują też pompy ciepła wykorzystujące powietrze atmosferyczne, bo od 22.00 do 6.00 mają najgorszą sprawność – dodał.

Wiceminister Piotrowski, podkreślił także że dzięki zmianie przepisów przygotowanej przez Ministerstwo Energii została wprowadzona dodatkowa oferta z korzystniejszą stawką opłat za dystrybucję energii elektrycznej zużywanej nocą przez gospodarstwa domowe. Zostały również zaproponowane nowe i atrakcyjniejsze ceny energii elektrycznej w tych godzinach. Dla odbiorców oznacza to nie tylko oszczędności. Jest to skuteczne narzędzie do walki z zanieczyszczeniem powietrza.

Preferencyjne stawki za ogrzewanie prądem stanowią atrakcyjną alternatywę dla nieprzyjaznych dla środowiska form ogrzewania. Za niską emisję sporą część odpowiedzialności ponoszą pojazdy spalinowe. Jest to dodatkowy powód do wspierania rozwoju elektromobilności. Użytkownicy aut elektrycznych zyskują możliwość tańszego naładowania swoich pojazdów w godzinach 22:00-6:00.

Ministerstwo Energii