PKEE: 13 mitów o energii elektrycznej. Kampania „Energia naPrawdę” odpowiada

5 października 2023, 07:20 Energetyka

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ), we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE), przygotowało kampanię „Energia naPrawdę”, która ma być odpowiedzią na wybrane mity dotyczące energii elektrycznej. Jakie są ceny prądu w Polsce? Czy funkcjonowanie elektrowni jądrowej stwarza zagrożenie dla środowiska? W jakiej kondycji jest polska energetyka? Czy turbiny wiatrowe emitują niebezpieczne infradźwięki? PTEZ i PKEE odpowiadają.

Żarówki. Fot. Pixabay
Żarówki. Fot. Pixabay

W połowie września ruszyła kampania edukacyjna „Energia naPrawdę”, którą przygotowało Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ), a jej partnerem jest Polski Komitet Energii Elektrycznej. – Walka z nieprawdziwymi informacjami odgrywa we współczesnym świecie kluczową rolę, bo wpływają one na opinię publiczną – podkreślali organizatorzy akcji, której głównym celem jest konfrontowanie tzw. fejków z faktami i prawdziwymi danymi.

Na stronie energianaprawde.pl przedstawiono m.in. listę 13 najpopularniejszych – a dotyczących funkcjonowania elektroenergetyki i ciepłownictwa – „mitów”, które trzeba wprost nazwać manipulacjami, bo zawierają nieprawdziwe informacje. Dlatego w odpowiedzi Rada Ekspertów kampanii „Energia naprawdę” przygotowała listę 13 faktów.

– Ceny energii w Polsce, zmiana polityki klimatycznej Unii Europejskiej i wynikające z niej obowiązki dla naszego kraju czy inwestycje w OZE to jedne z najgorętszych tematów dyskusji na forum opinii publicznej. W społeczeństwie od lat pokutuje wiele mitów związanych z kluczowymi aspektami funkcjonowania rynku energii i ciepła. Nieprawdziwa narracja często powtarzana i powielana w różnorodnych źródłach czy komentarzach utrwala fałszywe informacje i negatywnie wpływa na stan wiedzy Polaków – czytamy.

Autorzy prezentują kilka mitów:

MIT 1: Ceny prądu w Polsce są najwyższe w Unii Europejskiej?

FAKT: Polacy korzystają dziś z jednych z najniższych cen prądu w Europie. To efekt m.in. wprowadzenia Tarczy Solidarnościowej. Rozwiązanie to chroni konsumentów przed wysokimi cenami prądu i pozwoli każdej rodzinie zaoszczędzić średnio 2-3 tys. zł na rachunkach za prąd w roku 2023. Ponad to przyjęta w tym roku nowelizacja ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej zwiększa limity zużycia prądu – tym samym Polacy będą mogli zaoszczędzić nawet ok. 1000 zł na energii elektrycznej. Warto też podkreślić, że w informacjach dotyczących cen energii w Europie podawane są ceny na rynku SPOT, a nie ceny dla odbiorców końcowych. W ten sposób często wprowadza się czytelników w błąd. Na dzisiejsze ceny energii elektrycznej ma wpływ bardzo wiele zmiennych m.in. koszty surowców energetycznych, ceny praw do emisji CO2, sytuacja geopolityczna czy polityczne skutki wojny w Ukrainie.

MIT 7: Na wysokich cenach ciepła i energii elektryczne zyskują tylko firmy energetyczne

FAKT: Zyski firm energetycznych generowane z tytułu sprzedaży energii elektrycznej trafiają przede wszystkim na konieczne prace modernizacyjne, budowę nowych źródeł energii, w tym odnawialnych źródeł energii, czyli realizację procesu transformacji energetycznej. Dodatkowo firmy energetyczne rozbudowują i modernizują sieci dystrybucyjne, aby zapewnić bezpieczny i stabilny dostęp do energii elektrycznej do gospodarstw domowych. Twierdzenie o nadmiarowych zyskach firm energetycznych wynika z niewiedzy na temat sposobu kształtowania cen energii, taryfowania czy konieczności ponoszenia wydatków inwestycyjnych na rzecz transformacji energetycznej. Dodatkowo firmy też są zobowiązane do ponoszenia opłat na rzecz FWRC (Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny).

MIT 9: Elektrownia atomowa emituje promieniowanie i generuje niebezpieczne odpady

FAKT: W elektrowni jądrowej zainstalowane są liczne systemy bezpieczeństwa pozwalające na pracę w niej, a także mieszkanie w pobliżu, czyli życie w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji. Warto podkreślić, że przebywanie na co dzień w pobliżu elektrowni jądrowej przez rok ma taki sam wpływ na nasze zdrowie, jak zjedzenie jednego banana dziennie, który zawiera promieniotwórczy potas K-40. Dodatkowo nie ma zagrożenia dla obywateli ze względu na konieczność składowania odpadów radioaktywnych. Sposób postępowania z odpadami promieniotwórczymi powoduje, że nie stanowią one ryzyka dla środowiska. 4 proc. odpadów generowanych przez elektrownie, które nie nadają się do wtórnego przetworzenia jest separowane od środowiska. Są one prasowane, zatapiane w żywicy lub betonowane. W dalszej kolejności umieszcza się je w specjalnie zaprojektowanych i przetestowanych pojemnikach głęboko pod ziemią.

MIT 12: Energia odnawialna jest droższa niż inne źródła energii elektrycznej

FAKT: Produkcja energii z odnawialnych źródeł jest z pewnością tańsza niż ta ze źródeł konwencjonalnych. Jednak należy pamiętać, że źródła odnawialne są uzależnione od warunków pogodowych. Gdy wieje wiatr produkowana jest energia elektryczna z turbin wiatrowych. Gdy świeci słońce energię elektryczną generują panele PV. Niemniej jednak energetyka konwencjonalna musi być cały czas w gotowości. Właśnie, gdy warunki pogodowe ulegają zmianie może ona dostarczyć brakującą energię do sieci. Dlatego właśnie na czołowych firmach energetycznych spoczywa obowiązek utrzymania konwencjonalnych mocy w rezerwie. Dzięki temu mogą one liczyć na wsparcie ze środków generowanych przez tzw. opłatę mocową. Bowiem w sytuacji, gdy energetyka konwencjonalna (z gazu ziemnego czy węgla) nie sprzedaje prądu, wówczas zwyczajnie nie zarabia. Tak się dzieje, gdy dużo energii pochodzi ze słońca czy wiatru. Jednak nie zarabiając elektrownie mogą nie mieć środków na modernizację sieci czy instalacji wytwórczych. Stąd opłata mocowa, która pozwala zachować stabilność systemu i gwarantować bezpieczeństwo energetyczne gospodarstwom domowym.

Pełną listę 13 faktów i mitów można znaleźć tutaj.

Źródło: Liczysieenergia.pl / Polski Komitet Energii Elektrycznej

PKEE: Od października firmy i samorządy zapłacą mniej za prąd