TAG: Polski Komitet Energii Elektrycznej
Osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej do 2050 roku wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych w sektorze wytwarzania energii […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) przestrzega, że biorąc pod uwagę proponowane przez Komisję Europejską zmiany w dyrektywie w sprawie […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej obliczył, że całkowity koszt uprawnień do emisji CO2 dla energetyki polskiej w scenariuszu redukcji emisji o […]
Nadrzędnym celem Grup PGE, Tauron, Enea i Energa zrzeszonych w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej jest utrzymanie stabilności dostaw energii […]
Polska energetyka ma dwie twarze. Jedna chce upodobnić się do sektorów zachodniej części Unii Europejskiej i stawia na OZE. Druga, ze względu […]
Raport Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej „Energetyka na drodze innowacji”, zaprezentowany podczas COP24 stał się tematem dyskusji […]
Wczoraj rozpoczęła się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Głównym tematem rozmów […]
Podczas IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu pod patronatem BiznesAlert.pl wystąpiła szefowa departamentu strategii Polskiej Grupy […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej  wydał stanowisko w sprawie wyniku negocjacji, dotyczących Rozporządzenia w sprawie zarządzania unią […]
16 kwietnia w Gdańsku Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) został uhonorowany prestiżową nagrodą – Bursztynem Polskiej Energetyki […]
Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy […]
W raporcie „Rynkowe Kodeksy Sieci. Na drodze do stworzenia paneuropejskiego rynku energii elektrycznej” Polski Komitet Energii […]
Przyszłość energetyki, znaczenie roli konsumenta, nowe technologie i unijne ramy prawne. O tym w Paryżu dyskutują dziś (5.12) eksperci z całej […]
Odstępstwa od rygorów Konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania (LCP) są możliwe – pisze redaktor portalu BiznesAlert.pl, Teresa Wójcik.
PKEE publikuje kompleksową analizę zasadności wprowadzenia neutralnego technologicznie rynku mocy w Polsce. Zdaniem ekspertów z uznanej firmy […]