TAG: Polski Komitet Energii Elektrycznej
Polski Komitet Energii Elektrycznej jest zaniepokojony niektórymi zapisami w rozporządzeniu o tak zwanej taksonomii.
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) opublikował stanowisko w odpowiedzi na konsultacje publiczne Komisji Europejskiej w sprawie rewizji […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) skomentował raport „Monopol węglowy z problemami. Analiza restrukturyzacji polskiego sektora […]
Europa obawia się spadku konkurencyjności jej gospodarki jako skutku ubocznego zaawansowanej polityki klimatycznej. Obciążenie emitentów poza […]
Polska branża elektroenergetyczna podkreśla, że wsparcie kogeneracji ułatwi realizację dyrektywy unijnej o efektywności energetycznej.
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje strategie Komisji Europejskiej promujące holistyczne podejście do planów […]
Osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej do 2050 roku wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych w sektorze wytwarzania energii […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) przestrzega, że biorąc pod uwagę proponowane przez Komisję Europejską zmiany w dyrektywie w sprawie […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej obliczył, że całkowity koszt uprawnień do emisji CO2 dla energetyki polskiej w scenariuszu redukcji emisji o […]
Nadrzędnym celem Grup PGE, Tauron, Enea i Energa zrzeszonych w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej jest utrzymanie stabilności dostaw energii […]
Polska energetyka ma dwie twarze. Jedna chce upodobnić się do sektorów zachodniej części Unii Europejskiej i stawia na OZE. Druga, ze względu […]
Raport Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej „Energetyka na drodze innowacji”, zaprezentowany podczas COP24 stał się tematem dyskusji […]
Wczoraj rozpoczęła się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Głównym tematem rozmów […]
Podczas IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu pod patronatem BiznesAlert.pl wystąpiła szefowa departamentu strategii Polskiej Grupy […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej  wydał stanowisko w sprawie wyniku negocjacji, dotyczących Rozporządzenia w sprawie zarządzania unią […]