font_preload
PL / EN
Energetyka 4 grudnia, 2018 godz. 16:08   
REDAKCJA

PKEE: Transformacja energetyczna wymaga uczciwego podziału kosztów polityki klimatycznej

cop24 fot. COP24

Wczoraj rozpoczęła się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Głównym tematem rozmów panelowych  w Pawilonie Polskim była sprawiedliwa transformacja energetyczna. Podczas dyskusji eksperci zaprezentowali swoje wnioski m.in. na temat istotnych różnic  w elektroenergetyce pomiędzy krajami Unii Europejskiej. W panelu wzięli udział m.in. Krzysztof Laskowski, ekspert Eurelectric oraz Kazimierz Szynol, ekspert PKEE.

W pierwszej części rozmów swoje wnioski zaprezentował ekspert Eurelectric, Krzysztof Laskowski.

Zdolność do dekarbonizacji europejskiego sektora elektroenergetycznego będzie  w dużej mierze zależeć od komercyjnej dostępności kluczowych technologii umożliwiających efektywną kosztowo dekarbonizację i wzięcia pod uwagę różnych punktów startowych państw członkowskich takich jak Polska z 80% udziałem węgla  w polskim miksie energetycznym, co w połączeniu z jednym z najniższych poziomów PKB na mieszkańca UE (68% średniej unijnej) wymagać będzie ogromnych nakładów inwestycyjnych oraz poparcia społecznego – powiedział Laskowski. – Transformacja energetyczna wymaga uczciwego podziału kosztów ambitnej polityki klimatycznej UE pomiędzy państwami członkowskimi i stworzenia dedykowanych środków unijnych, które umożliwią sprawiedliwą transformację energetyczną w krajach takich jak Polska  – dodał ekspert.

W drugiej części spotkania największy nacisk położony został na implementację deklaracji Just Transition na Śląsku. W tej kwestii znaczące zdanie miał drugi ekspert PKEE, Kazimierz Szynol, który często podkreślał swoje śląskie pochodzenie i wybitną znajomość zarówno lokalnego rynku, jak i ludzi, w tym górników.

–  Katowice są modelowym przykładem na to, jak prowadzona konsekwentnie przez wiele lat polityka transformacji pomaga stworzyć warunki dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, nowe miejsca pracy i osiągnąć wyższy poziom rozwoju. Jednak, transformacja powinna przebiegać ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie – ocenił Kazimierz Szynol.

Wieczorem odbyło się uroczyste otwarcie stoiska PKEE w Pawilonie Polskim.

Polski Komitet Energii Elektrycznej