TAG: EU ETS

Premier RP Mateusz Morawiecki oraz minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wystąpili na konferencji Śląski Ład na temat CBAM, podatku od […]
– Rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 to kwestia, która często wydaje się być pomijana w Brukseli. Jest to kluczowa dla Polski i […]
Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej poświęconej wynikom Grupy Enea w trzecim kwartale 2021 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.
25 listopada 2021 roku ceny uprawnień do emisji CO2 po raz kolejny osiągnęły rekordowy poziom. Na zakończenie dnia wykres giełdowy wskazywał, […]
Polska i Hiszpania zareagowały na wzrost cen uprawnień do emisji CO2 postulatem ustalenia limitów handlowych w celu walki ze spekulacją.
– Jeśli nasz produkt daje możliwość transformacji, to my na tym wygrywamy. Nie wszyscy mają taką możliwość, niektórzy potrzebują […]
Europejska cena referencyjna uprawnień do emisji dwutlenku węgla w poniedziałek wzrosła do 70,43 euro za tonę. Jeszcze dzisiaj rano cena […]
Ceny uprawnień do emisji CO2 w Unii Europejskiej (UE) wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do poziomu na początku 2021 roku. Polska i część […]
– Podwyżka cen energii jest bezpośrednio związana z odbiciem gospodarki europejskiej po pandemii COVID-19. Zadziałały tu odwieczne prawa […]
Widmo inflacji krąży nad Polską. O tzw. drożyźnie mówią już chyba wszyscy – od analityków gospodarczych, przez publicystów i polityków, […]
Przywódcy państw świata zgromadzeni na szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow nie doszli do przełomowych porozumień w odniesieniu do globalizacji […]
– Członkowie PKEE podążają za europejskimi trendami w zakresie ochrony środowiska, dlatego też zobowiązali się do osiągnięcia […]
W kontekście doniesień medialnych dotyczących skali możliwych podwyżek cen energii dla gospodarstw domowych, kluczowe jest doprecyzowanie, jak […]
Europejski Zielony Ład spektakularnie zbankrutował na naszych oczach w 2021 roku. Regulacyjne pomysły urzędników z Brukseli przebudowy […]
Francja i Polska są absolutnie sojusznikami w dzisiejszej sytuacji energetycznej, pokazując, że energia atomowa jest czymś pożądanym dla […]
Fiasko rozmów Rady Unii Europejskiej o odpowiedzi na kryzys energetyczny przez podziały we Wspólnocie powodują przełożenie rozstrzygnięć na […]
– Widać stałą zwyżkę cen i opłat emisyjnych. Niestety prognozy nie są dobre. Należy spodziewać się podwyżek cen energii elektrycznej na […]
Jeżeli rekonstrukcja rządu RP nastąpi w przyszłym tygodniu i będzie uwzględniać zmianę ministra klimatu i środowiska, nastąpi w najgorszym […]
Urząd Regulacji Energetyki przyznał rekompensaty wzrostu cen energii w 2020 roku w związku z systemem handlu emisjami EU ETS warte ponad 815 mln […]
– Naszym zdaniem obserwowany wzrost cen energii i gazu wymaga podjęcia pilnych rozwiązań w krótkiej, średniej i długiej perspektywie m.in. w […]
Dwudziestu pięciu intelektualistów wzywa Niemcy do utrzymania elektrowni jądrowych pomimo planu wyłączenia wszystkich do 2022 roku oraz […]
Miniony tydzień upłynął pod znakiem kryzysu energetycznego: wysokich cenach energii i gazu, z którymi zmaga się cała Unia Europejska. Rosjanie […]
Polska apeluje o inny kształt reformy systemu handlu emisjami CO2 oraz o śledztwo antymonopolowe przeciwko Gazpromowi w obliczu kryzysu […]
Francja i Hiszpania przekonały Grecję, Rumunię i Czechy do podpisania stanowiska w sprawie odpowiedzi na kryzys wywołany rekordowymi cenami […]
Wobec błyskawicznie rosnących cen energii, w Unii Europejskiej zrobiło się nerwowo. Oczywiście, Bruksela nie chce przyjąć do wiadomości, […]
– Wiele państw już teraz ma problem z osiągnięciem 40 procent redukcji emisji, a dajemy sobie cel 55 procent. Papier wszystko przyjmie, gorzej […]
Jeszcze w tym roku, unijny system handlu emisjami (EU ETS) może objąć kopalnie węgla kamiennego, które emitują metan do atmosfery. Uczestnicy […]
Hiszpania uważa, że Komisja Europejska powinna opracować wytyczne, które pomogą państwom członkowskim reagować na rosnące ceny energii […]
Transformacja ma być bezpieczna dla naszego społeczeństwa. Energia musi być wszędzie dostępna i musi być tania. Energia będzie drożała, […]
Podczas panelu „Energetyka. Pakiet Fit for 55” na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach prezes Polskiej Grupy Energetycznej […]
Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, Polska zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej […]
Solidarna Polska wchodząca w skład Zjednoczonej Prawicy rządzącej w Polsce domaga się rozwiązań dających obniżkę cen energii oraz […]
Kancelaria CMS analizuje zapisy propozycji pakietu regulacji Fit for 55, który ma przyspieszyć politykę klimatyczną w celu dążenia do redukcji […]
Polska Grupa Energetyczna tłumaczyła swe racje w dyskusji o pakiecie regulacji unijnych Fit for 55. Polacy chcą zostawić sobie więcej środków […]
Można śmiało założyć, że optymistyczne zapisy umowy społecznej ze stroną społeczną sektora górniczego, dotyczące dat wygaszania kopalń, […]
W kolejnych miesiącach toczyć się będą negocjacje zapisów pakietu Fit for 55 zaproponowanego przez Komisję Europejską w lipcu br. Mają one […]
W Kancelarii Prezydenta RP odbyła się debata „Fit For 55 – szansa czy zagrożenie dla Polski?”. Uczestnicy spotkania podkreślali, że koszty […]
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) wyraził sprzeciw wobec modelu walki ze zmianami klimatu, który został zaproponowany przez Komisję […]
Nowy europejski dokument „Fit For 55”, to nie tylko kolejne dzieło ciężko pracujących biurokratycznych komisji, ale tak naprawdę wizja i […]
Fundusz Modernizacyjny będzie stanowił wsparcie na potrzeby krajowych inwestycji służących modernizacji sektora energetycznego w latach […]
Nowe wyliczenia na temat kosztów unijnej polityki klimatycznej realizowanej z pomocą mechanizmu CBAM, które poniesie Rosja pokazują jeszcze […]
Polska powinna już teraz zwiększyć ambicje krajowej polityki redukcji emisji i poprawy efektywności energetycznej w sektorach non-ETS, z […]
Trwały wzrost cen europejskich uprawnień do emisji CO2 generuje rekordowe dochody dla budżetu niemieckiego. Według Niemieckiego Urzędu Handlu […]
Ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosną średnio o 7 procent w latach 2021-23 – oceniają eksperci Goldman Sachs.
Pakiet Fit for 55 należy rozpatrywać jako całość regulacji, które zmienią gospodarkę europejską. Mechanizm obciążający emisje CO2 poza […]