TAG: EU ETS
Polska delegacja na Radzie Unii Europejskiej zaproponuje w piątek zmiany systemu handlu emisjami EU ETS. Z informacji portalu CarbonPulse wynika, […]
– Transformacja energetyczna jest w polskim przypadku wymagana. Musi ona brać oczywiście pod uwagę inne czynniki, np. społeczne czy ceny […]
Komisja Europejska przedstawiła strategię metanową. Ma ona niewiele wspólnego z troską o klimat, nie mówiąc już o gospodarce. Uchyliła za to […]
Komisja Europejska opublikowała podsumowania i oceny Krajowych Planów Energii i Klimatu (KPEiK) krajów UE na lata 2021–2030. W pełnej ocenie […]
W kwestii polskiego przemysłu cementowego nasi europosłowie, niezależnie od opcji politycznej, mówią zazwyczaj jednym głosem – wynika z […]
Choć Jastrzębska Spółka Węglowa może cieszyć się z decyzji unijnej o wpisaniu węgla koksowego na kolejne lata na listę surowców […]
ArcelorMittal Poland poinformował, że zamierza na stałe zamknąć część surowcową w swoim krakowskim oddziale. Proces wygaszania instalacji […]
Głównym producentem ropy i gazu w UE jest Norwegia. Okazuje się, że Norwegowie dostrzegają „wiatr zmian” i chcą brać w nich czynny udział […]
Komisja Europejska opublikowała w poniedziałek nowe wytyczne dla państw członkowskich dotyczące rekompensat przyznawanych przedsiębiorstwom […]
Polska branża chemiczna mogłaby wykorzystać środki pochodzące z Funduszu Modernizacji na cele związane z produkcją wodoru. – Myślę, […]
System darmowych uprawień do emisji gazów cieplarnianych, z których korzysta m.in. polska energetyka, nie przyczynia się w wystarczającym […]
Europejski systemu handlu emisjami dwutlenku węgla stoi w obliczu przebudowy w ramach planów zmian klimatycznych Unii Europejskiej, które mają na […]
Minister środowiska Michał Woś wystąpił na konferencji pt. Europejski Zielony Ład a interes Polski z propozycją stworzenia polskiego systemu […]
Zdaniem Premiera Morawieckiego nie ma podstaw do powiązania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z neutralnością klimatyczną do 2050 roku […]
NFOŚiGW ma zostać krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego, który ma być narzędziem modernizowania energetyki polskiej. Tak wynika z […]