TAG: EU ETS
Minister środowiska Michał Woś wystąpił na konferencji pt. Europejski Zielony Ład a interes Polski z propozycją stworzenia polskiego systemu […]
Zdaniem Premiera Morawieckiego nie ma podstaw do powiązania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z neutralnością klimatyczną do 2050 roku […]
NFOŚiGW ma zostać krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego, który ma być narzędziem modernizowania energetyki polskiej. Tak wynika z […]
Przemysł żeglugowy musi przyczyniać się do neutralności klimatycznej – uznali europosłowie z komisji środowiska Parlamentu […]
Spółki energetyczne płacą gigantyczne obciążenia związane z EU ETS, przez to nie mają środków na zielone inwestycje. Czas skończyć z tą […]
Cambridge Econometrics przedstawiło raport, z którego wynika, że włączenie transportu drogowego do unijnego systemu handlu emisjami nie […]
Europa jest areną dyskusji na temat penalizacji emisji metanu w czasie gdy satelity wykrywają wycieki tego gazu z infrastruktury Gazpromu.
Kraje Unii Europejskiej nie doszły do porozumienia w sprawie nowego budżetu unijnego oraz nowego pakietu stymulującego europejską gospodarkę po […]
– Jeśli teraz nie wykorzystamy odpowiednio zwiększonej puli środków i nie podejmiemy decyzji o ścieżce dekarbonizacji, która jest […]
Polska sprzeciwia się wszelkim planom wykorzystania dochodów pochodzących ze sprzedaży uprawień do emisji CO2 (system handlu EU ETS) do […]
Polska Grupa Energetyczna i siedem innych podmiotów z ośmiu państw członkowskich opowiada się za większą kompensacją unijnej polityki […]
Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski opublikował memorandum, w którym podważa zgodność systemu handlu emisjami CO2 (EU ETS) z prawem unijnym.
Wielka Brytania chce wprowadzić własny system handlu uprawnieniami do emisji w celu zastąpienia unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla […]
Niemcy są poligonem europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej; większość społeczeństwa życzyła sobie odejścia od atomu, co stanie się […]
Elektrownia Datteln w Nadrenii Północnej-Westfalii pozostaje przedmiotem poważnego sporu o kształt niemieckiej transformacji energetycznej. Ma […]