TAG: EU ETS

Największe stowarzyszenia branży żeglugowej w Europie wezwały Unię Europejską do rozszerzenia zakresu swojego systemu handlu emisjami (ETS), […]
– Mamy jedynie obowiązek notyfikować jednostronną decyzję o czasowym wystąpieniu z EU ETS. W mojej ocenie prawnej, Polska może […]
– Nadużyciem jest twierdzenie, jakoby marża producentów energii wzrosła o 7000 procent. Dane te odnoszą się bowiem tylko do nielicznych, […]
– Straszenie brakiem ciepła i energii elektrycznej, to doskonałe podglebie do wywołania niepokojów społecznych, które z kolei, wedle […]
Zawieszenie obowiązku sporządzania raportów na temat wielkości emisji CO2 za okres od 1 stycznia 2022 – zakłada projekt przygotowany przez […]
Forum Energii przygotowało raport we współpracy z Bloomberg Philantropies i BloombergNEF opisujący przyszłość Bełchatowa w razie wyłączenia […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej kontynuuje edukację na temat cen energii na rachunkach Polaków.
– Pomysł wspólnych zakupów gazu promowany przez Polskę od 2014 roku zyskał poparcie Niemiec i Holandii po tym jak napotkały na problemy w […]
Niemiecki rząd ogłosił ostatnio, że wyłączy trzy ostatnie reaktory jądrowe, pomimo pozytywnego przejścia tzw. stress testów, czyli testów […]
Minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa wskazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że należy wprowadzić stałą cenę uprawnień ETS w […]
Frankfurter Allgemeine Zeitung przekonuje, ze pomysł zamrożenia polityki klimatycznej w dobie kryzysu energetycznego zgłoszony przez Polskę przed […]
Polski Instytut Ekonomiczny obliczył, że koszt emisji CO2 w produkcji jednej megawatogodziny energii w Polsce jest trzykrotnie wyższy od średniej unijnej.
Polska pozyskując środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych jest zobowiązana do wydatkowania ich zgodnie z obowiązującym […]
W priorytetowym trybie skierowałam do Komisji Europejskiej pytanie, czy zamierza podjąć jakieś działania w sprawie reformy systemu handlu […]
Polacy i Czesi mają wrócić do planu połączenia gazowego Stork II i razem zabiegać o wsparcie Ukrainy oraz odpowiedź Europy na kryzys […]
Unia Europejska dyskutuje o reformie rynku energii i gazu w odpowiedzi na kryzys energetyczny podsycany przez Gazprom. Polacy proponują tylko […]
Mimo szalejących cen energii, które mają katastrofalny wpływ na gospodarkę i wpędzają ludzi w ubóstwo energetyczne, Komisja Europejska nie […]
Premier Mateusz Morawiecki poprosił, o zawieszanie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS). Przewodnicząca Komisji […]
Premier RP wystąpił na Bornholmie podczas konferencji poświęconej morskim farmom wiatrowym. Przy okazji zaapelował o reformę polityki […]
– Wzniosłe scenariusze energetyczne Europejskiego Zielonego Ładu jak dotąd nie przyczyniły się do rozwiązania kryzysu klimatycznego, ale […]
Giełda TTF zakończyła dzień z najwyższą ceną gazu w kontrakcie futures w historii. 22 sierpnia kosztował on przy zamknięciu tego parkietu w […]
Środki na transformację energetyczną napływają do budżetu państwa co roku. Sprzedaż emisji CO2 ma dać rozwój niskoemisyjnym sektorom […]
– Polska nie chce przymusowej solidarności na rynku gazu, ale może być ona potrzebna w najczarniejszym scenariuszu całkowitego zatrzymania […]
Prezes Taurona Paweł Szczeszek stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że „ani spółki energetyczne, ani rząd nie odpowiadają za […]
– Polska zdecydowanie nie zgadza się na to, aby Komisja Europejska narzucała cele redukcyjne. Popieramy dobrowolne cele w tym zakresie, […]
Premier Polski Mateusz Morawiecki opublikował artykuł w Financial Times. Jego zdaniem atak Rosji na Ukrainę skłania do budowy nowego porządku w […]
Prof. Jerzy Buzek z komisji ds. badań naukowych, przemysłu i energii ITRE w Parlamencie Europejskim mówił na konferencji prasowej o propozycji […]
Polska poparła głosy państw członkowskich opowiadających się przeciwko zakazowi rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi […]
Premier Mateusz Morawiecki mówił o tematach debat Rady Europejskiej. Przyznał, że przywódcy unijni rozmawiają już o kryzysie energetycznym […]
W głosowaniu plenarnym, posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie trzech kluczowych projektów pakietu Fit […]
Parlament Europejski nie przyjął raportu kluczowego dla reformy polityki klimatycznej przez spory prawicy oraz lewicy. – Wynik głosowania […]
Reforma systemu handlu emisjami CO2 EU ETS stoi przez nagły zwrot akcji w Parlamencie Europejskim. – Od tego jak szybko potoczą się […]
Parlament Europejski nie doszedł do porozumienia w sprawie propozycji reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Większość […]
– Polska jest krajem zależnym od energetyki węglowej i nie zmieni się to przez kolejne dziesięciolecia. Odrzucenie systemu ETS może […]
Parlament Europejski ma zatwierdzić szereg propozycji dotyczących szybszego ograniczenia emisji CO2 w następnych latach. Są to takie kwestie jak […]
– Nie będzie zagrożenia dostaw gazu do Polski. Jednakże sytuacja jest zmienna i jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz – mówi […]
– Wielomiliardowe inwestycje Funduszu Modernizacyjnego (FM) powinny przyczynić się do przyspieszenia zielonej transformacji i ograniczyć […]
– Polska marnuje miliardy euro ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla […]
Financial Times ustalił, że Komisja Europejska chce zgromadzić około 20 mld euro ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 z rezerwy stabilności […]
Ceny energii elektrycznej z dostawą na kolejny rok osiągają najwyższy poziom w historii. Energia kupowana na 2023 rok sięga prawie 1000 zł za 1 MWh.
– Strategia energetyczna jest ważnym dokumentem, ale takich o znaczeniu strategicznym jest kilka. Mamy jeszcze program inwestycyjny Polskich […]
Wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska powiedział, iż jego resort pracuje nad propozycjami zmian w systemie handlu uprawnieniami do […]
W Parlamencie Europejskim podczas posiedzenia komisji ITRE zdecydowaną większością głosów przyjęto moją opinię na temat tzw. cła od śladu […]
– Tu trzeba znaleźć złoty środek, bo nam zależy na rozwoju OZE – mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z […]
Ceny uprawnień do emisji CO2 biją rekordy przez wysokie ceny gazu podnoszone przez Gazprom, ale być może także rosnącą rolę spekulacji […]