TAG: EU ETS
Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje przyjąć projekt noweli o systemie rekompensat dla sektorów i […]
Plan Fit for 55 to radykalna propozycja usunięcia paliw kopalnych z gospodarki, za którą zapłacą najwięcej najbiedniejsi, jeżeli nie pojawią […]
Komisja Europejska przyjęła wczoraj pakiet wniosków, aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu […]
Pakiet unijnych regulacji Fit For 55 stanowi bazę dla wdrożenia zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 […]
Pakiet propozycji legislacyjnych dotyczących pakietu klimatycznego Fit For 55 zakłada rewizję systemu handlu emisjami. Nowa propozycja […]
W zakresie klimatu i energii Komisja Europejska zaproponowała siedem propozycji legislacyjnych, które wzmacniają i modernizują obecnie […]
Modernizacja systemu handlu emisjami, objęcie tym systemem budownictwa i transportu, wzmocnienie, podatek od śladu węglowego oraz redukcje emisji […]
Nowy program działań na rzecz środowiska musi mieć jasne kryteria monitorowania Europejskiego Zielonego Ładu. Zamiast dotować paliwa kopalne, […]
Komisja Europejska ma przedstawić 14 lipca pakiet regulacji pod nazwą „Fit for 55”, które mają dostosować przepisy na potrzeby realizacji […]
Na początku lipca, europejskie ceny emisji dwutlenku węgla (EUAs) osiągnęły rekordowy poziom, przekraczając 58 euro/t (kontrakt Dec-21) podczas […]
Prace nad Europejskim Zielonym Ładem przyspieszają. Głównym narzędziem realizacji nowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE […]
Ceny uprawień do emisji CO2 wzrosły w czwartek do nowego poziomu osiągając 58,49 euro za tonę. To efekt sfinalizowanych prac nad prawem […]
Unia Europejska chce wzmocnić swój rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla, aby szybciej obniżyć emisje i wycenić zanieczyszczenia w nowych […]
Rząd niemiecki chce szybko zmienić prawo, aby dostosować je do wymogów trybunału konstytucyjnego, który uznał, że nie służy realizacji […]
Siedmiu wiodących producentów energii w Unii Europejskiej wezwało kraje członkowskie do ambitnej i szybszej reformy systemu handlu emisji […]