Polska zaskarży wszystkie dokumenty pakietu Fit for 55

26 lipca 2023, 10:15 Alert

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że Polska zaskarży wszystkie dokumenty pakietu Fit for 55 do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. – Nie akceptujemy całego systemu ETS, więc dodatkowe restrykcyjne zapisy zmieniające ten system i jeszcze pogłębiające chorobę są nie do przyjęcia – dodała w rozmowie z Gazetą Polską.

Siedziba ETS w Luksemburgu. Fot. Wikimedia Commons
Siedziba ETS w Luksemburgu. Fot. Wikimedia Commons

– Zdecydowaliśmy się, że wszystkie dokumenty z pakietu Fit for 55 będą zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości UE. Robimy tak z prostej przyczyny, ponieważ jako kraj członkowski Unii Europejskiej, mamy do tego prawo – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z Gazetą Polską.

Minister zaznaczyła, że Polska nie akceptuje unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS). – […] Dodatkowe restrykcyjne zapisy zmieniające ten system i jeszcze pogłębiające chorobę są nie do przyjęcia. Dodatkowo jego podstawa prawna jest bardzo wątpliwa, ponieważ był przyjmowany zwykłą większością głosów jako dokument klimatyczny. To jest dokument energetyczny i wpływa na politykę energetyczną państwa, a tym samym wymaga jednomyślności. Gdyby ta jednomyślność była, to on nie byłby przyjęty. Mamy więc silną podstawę prawną – tłumaczyła Anna Moskwa.

Dyrektywy i rozporządzenia pakietu Fit for 55 to akty prawne ukierunkowane na ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 procent do 2030 roku (w porównaniu do 1990 roku) i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W tegorocznym, kwietniowym głosowaniu została przyjęta m.in. reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i nowy graniczny mechanizm węglowy (CBAM). Powołany został również Społeczny Fundusz Klimatyczny (SCF).

Polska Agencja Prasowa / Gazeta Polska / Jędrzej Stachura

Polska przegrała głosowanie o przyspieszeniu polityki klimatycznej