Kryzys uderzył w wyniki PGE w ciepłownictwie

22 marca 2023, 06:30 Alert

Wyniki finansowe i operacyjne Polskiej Grupy Energetycznej są pod presją kryzysu energetycznego, szczególnie w ciepłownictwie.

Elektrownia Rybnik. Źródło: Polska Grupa Energetyczna
Elektrownia Rybnik. Źródło: Polska Grupa Energetyczna

Powtarzalny zysk EBITDA PGE w 2022 roku sięgnął 7 mld złotych i był o 12 procent niższy w porównaniu z 2021 rokiem. Największy spadek przychodów wystąpił w ciepłownictwie przez drogi gaz i uprawnienia do emisji CO2.

Spadek przychodów segmentu ciepłownictwa Polskiej Grupy Energetycznej w 2022 roku wyniósł 96 procent rok do roku dając 33 mln złotych. To skutek niższego zapotrzebowania na ciepło i wyższych kosztów gazu oraz uprawnień do emisji CO2.

Kryzys energetyczny podsycany przez Gazprom podniósł ceny gazu do rekordowego poziomu w 2022 roku, gdy w szczytowym momencie kosztował prawie 350 euro za megawatogodzinę na giełdzie TTF, podnosząc koszty wytwarzania z jego użyciem. Ceny uprawnień do emisji CO2 w systemie EU ETS także wzrosły do około 90 euro za tonę.

PGE podaje, że w grudniu 2022 roku po raz pierwszy wyniki zostały obciążone z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Odpis z tego tytułu w segmentach Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa, Energetyki Odnawialnej i Obrotu wyniósł 351 mln złotych. Fundusz powstał w celu finansowania mrożenia cen energii wprowadzonego ustawowo w Polsce w odpowiedzi na kryzys energetyczny.

Polska Grupa Energetyczna/Wojciech Jakóbik

Kołodziejak: Nie ma pewnych technologii, które mogłyby spowodować szybkie odejście od paliw kopalnych (ROZMOWA)