TAG: System handlu emisjami

Premier RP Mateusz Morawiecki oraz minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wystąpili na konferencji Śląski Ład na temat CBAM, podatku od […]
Polska i Hiszpania zareagowały na wzrost cen uprawnień do emisji CO2 postulatem ustalenia limitów handlowych w celu walki ze spekulacją.
– Podwyżka cen energii jest bezpośrednio związana z odbiciem gospodarki europejskiej po pandemii COVID-19. Zadziałały tu odwieczne prawa […]
Przywódcy państw świata zgromadzeni na szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow nie doszli do przełomowych porozumień w odniesieniu do globalizacji […]
Europejski Zielony Ład spektakularnie zbankrutował na naszych oczach w 2021 roku. Regulacyjne pomysły urzędników z Brukseli przebudowy […]
Fiasko rozmów Rady Unii Europejskiej o odpowiedzi na kryzys energetyczny przez podziały we Wspólnocie powodują przełożenie rozstrzygnięć na […]
Jeżeli rekonstrukcja rządu RP nastąpi w przyszłym tygodniu i będzie uwzględniać zmianę ministra klimatu i środowiska, nastąpi w najgorszym […]
Urząd Regulacji Energetyki przyznał rekompensaty wzrostu cen energii w 2020 roku w związku z systemem handlu emisjami EU ETS warte ponad 815 mln […]
Dwudziestu pięciu intelektualistów wzywa Niemcy do utrzymania elektrowni jądrowych pomimo planu wyłączenia wszystkich do 2022 roku oraz […]
Miniony tydzień upłynął pod znakiem kryzysu energetycznego: wysokich cenach energii i gazu, z którymi zmaga się cała Unia Europejska. Rosjanie […]
Polska apeluje o inny kształt reformy systemu handlu emisjami CO2 oraz o śledztwo antymonopolowe przeciwko Gazpromowi w obliczu kryzysu […]
Francja i Hiszpania przekonały Grecję, Rumunię i Czechy do podpisania stanowiska w sprawie odpowiedzi na kryzys wywołany rekordowymi cenami […]
Solidarna Polska wchodząca w skład Zjednoczonej Prawicy rządzącej w Polsce domaga się rozwiązań dających obniżkę cen energii oraz […]
Kancelaria CMS analizuje zapisy propozycji pakietu regulacji Fit for 55, który ma przyspieszyć politykę klimatyczną w celu dążenia do redukcji […]
Polska Grupa Energetyczna tłumaczyła swe racje w dyskusji o pakiecie regulacji unijnych Fit for 55. Polacy chcą zostawić sobie więcej środków […]
Można śmiało założyć, że optymistyczne zapisy umowy społecznej ze stroną społeczną sektora górniczego, dotyczące dat wygaszania kopalń, […]
W kolejnych miesiącach toczyć się będą negocjacje zapisów pakietu Fit for 55 zaproponowanego przez Komisję Europejską w lipcu br. Mają one […]
Nowe wyliczenia na temat kosztów unijnej polityki klimatycznej realizowanej z pomocą mechanizmu CBAM, które poniesie Rosja pokazują jeszcze […]
Pakiet Fit for 55 należy rozpatrywać jako całość regulacji, które zmienią gospodarkę europejską. Mechanizm obciążający emisje CO2 poza […]
Chiny, druga największa gospodarka na świecie i największy emitent gazów cieplarnianych, uruchomiły swój pierwszy krajowy system handlu […]
Plan Fit for 55 to radykalna propozycja usunięcia paliw kopalnych z gospodarki, za którą zapłacą najwięcej najbiedniejsi, jeżeli nie pojawią […]
Nowy program działań na rzecz środowiska musi mieć jasne kryteria monitorowania Europejskiego Zielonego Ładu. Zamiast dotować paliwa kopalne, […]
Komisja Europejska ma przedstawić 14 lipca pakiet regulacji pod nazwą „Fit for 55”, które mają dostosować przepisy na potrzeby realizacji […]
Rząd niemiecki chce szybko zmienić prawo, aby dostosować je do wymogów trybunału konstytucyjnego, który uznał, że nie służy realizacji […]
Z ostatnich wypowiedzi ze strony Komisji Europejskiej wynika, że obecne ceny uprawnień EUA są wciąż za niskie i żeby spełnić bardziej ambitne […]
Gdyby Rosja nie była Rosją ufałbym zapowiedziom jej władz i poparłbym porozumienie o dostawach wodoru. Musimy jednak pamiętać o Czeczenii, […]
Nieprzewidywalność i gwałtowne wzrosty na rynku uprawnień do emisji stały się łatwym celem przeciwników unijnej polityki klimatycznej i […]
Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, że jego kraj przygotowuje zielone obligacje oraz […]
Polska musi przedstawiać konstruktywne propozycje w Brukseli, Berlinie i Sofii tak, abyśmy mogli razem z innymi krajami zaproponować reformę na […]
Na szczycie UE poświęconym klimatowi dyskutowano o reformie systemu EU ETS, która ma iść w kierunku objęcia systemem handlu emisjami nowych […]
Komisja Europejska podęła decyzję o zdjęciu z rynku 378 mln uprawień do emisji CO2. Wynika ona z faktu, iż łączna pula uprawień zwiększyła […]
– W związku z osiągniętym 21 kwietnia porozumieniem pomiędzy instytucjami UE ws. Rozporządzenia o Prawie Klimatycznym, warto zastanowić […]
Unia Europejska chce zmusić partnerów zagranicznych do redukcji emisji z użyciem mechanizmu dostosowania emisji CO2 na granicy (CBAM). To sposób […]
Przywódcy państw Unii Europejskiej spotkają się w Brukseli 25 maja, aby omówić, w jaki sposób osiągnąć wspólny cel redukcji emisji o 55 […]
Polska domaga się reformy systemu handlu uprawnieniami EU ETS w celu pozyskania większych środków na transformację energetyczną. Były prezes […]
Rosjanie przygotowali pierwszą regulację na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na czele z CO2 w przeddzień szczytu klimatycznego […]
Sejm w czwartek znowelizował przepisy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wprowadzające m.in. regulacje dotyczące […]
Wprowadzenie systemu handlu emisjami CO2 w Rosji mogłoby uderzyć w spółki elektroenergetyczne, których EBITDA spadłoby o 16 procent przy cenie […]
Jak przeprowadzić transformację energetyczną z pomocą energetyki gazowej tak, aby nie skończyła się problemami politycznymi, ekonomicznymi i […]
Zbyt wysoka cena uprawnień do emisji może przynieść skutek odwrotny do oczekiwanego. Firmy energetyczne nie będą miały środków na […]
Zdaniem szefa Gate Brussels Pawła Wróbla system handlu emisjami „stał się swego rodzaju barometrem pokazującym czego możemy się spodziewać […]
– Handel emisjami CO2 spełniał swój cel do momentu, kiedy ceny nie przekraczały 20 euro za tonę. Dzisiaj, kiedy wynoszą 40 euro mechanizm […]
– Polska jest jednym z krajów najbardziej narażonych na wzrost cen uprawnień do emisji CO2 – podaje agencja Fitch. Może on spowodować, […]
Parlament Europejski poparł wprowadzenie CBAM, czyli mechanizmu mającego wprowadzić obciążenia na produkty importowane spoza Unii Europejskiej […]
Posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali Komisję do przedstawienia propozycji CBAM, mechanizmu mającego chronić przemysł w Europie przed […]