TAG: System handlu emisjami
Europa jest areną dyskusji na temat penalizacji emisji metanu w czasie gdy satelity wykrywają wycieki tego gazu z infrastruktury Gazpromu.
Kraje Unii Europejskiej nie doszły do porozumienia w sprawie nowego budżetu unijnego oraz nowego pakietu stymulującego europejską gospodarkę po […]
– Jeśli teraz nie wykorzystamy odpowiednio zwiększonej puli środków i nie podejmiemy decyzji o ścieżce dekarbonizacji, która jest […]
Polska sprzeciwia się wszelkim planom wykorzystania dochodów pochodzących ze sprzedaży uprawień do emisji CO2 (system handlu EU ETS) do […]
Polska Grupa Energetyczna i siedem innych podmiotów z ośmiu państw członkowskich opowiada się za większą kompensacją unijnej polityki […]
Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski opublikował memorandum, w którym podważa zgodność systemu handlu emisjami CO2 (EU ETS) z prawem unijnym.
Wielka Brytania chce wprowadzić własny system handlu uprawnieniami do emisji w celu zastąpienia unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla […]
Niemcy są poligonem europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej; większość społeczeństwa życzyła sobie odejścia od atomu, co stanie się […]
Usunięcie ministerstwa energii nie zakończyło sporów politycznych o energetykę. Mogą się przenieść z poziomu międzyresortowego do wewnątrz […]
Elektrownia Datteln w Nadrenii Północnej-Westfalii pozostaje przedmiotem poważnego sporu o kształt niemieckiej transformacji energetycznej. Ma […]
Rządy Francji i Niemiec wydały wspólne oświadczenie na temat środków, które ich zdaniem należy podjąć w celu walki z kryzysem gospodarczym […]
Stałe Przedstawicielstwo SP RP przy UE wraz z Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) zorganizowało wideokonferencję […]
Senat czeski przyjął rezolucję wzywającą rząd w Pradze do renegocjacji warunków systemu handlu emisjami CO2 EU ETS. Wiceminister aktywów […]
W dobie koronawirusa pogłębiają się podziały wśród europosłów w kwestii tempa i kierunku polityki klimatycznej. Pojawia się coraz więcej […]
Według danych Europejskiej Giełdy Energii (EEX), Polska sprzedała uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, przydzielone jej w ramach darmowej puli […]