TAG: System handlu emisjami

Ciepłownicy domagają się odrębnej ustawy wydzielającej przepisy dla ich branży z prawa energetycznego. Odpowiednie przepisy pozwolą […]
Jeżeli chcemy mieć więcej zielonej energetyki w Polsce, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego przejmująca węgiel jest niezbędna, […]
– Polska potrzebuje stopniowego, rozsądnego, metodycznego przechodzenia na inne źródła wytwórcze, komunizm zostawił naszą energetykę […]
Polski Instytut Ekonomiczny obliczył, że pozostanie Polski przy węglu będzie kosztowało o 300 mld złotych więcej niż transformacja […]
Trwa spór o aktualizację Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040) wewnątrz rządu. Suwerenna Polska chce, aby napisać ją od nowa […]
Kraje unijne zatwierdziły cel redukcji emisji CO2 o 62 procent do 2030 roku. Polska i Węgry były przeciwko, a Belgia i Bułgaria wstrzymały się […]
– Rząd PiS i Solidarnej Polski najpierw zgodził się na cięcia emisji, a potem partie udają że chodziło o co innego. Co więcej o środki […]
Posłowie do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i Adam Jarubas tłumaczą jakie zapisy korzystne dla Polski udało się zawrzeć w szeregu […]
Według KOBiZE koszty emisji gazów cieplarnianych w gospodarce będą rosły, a cena uprawnień EU ETS wynosząca obecnie poniżej 100 euro może […]
Wyniki finansowe i operacyjne Polskiej Grupy Energetycznej są pod presją kryzysu energetycznego, szczególnie w ciepłownictwie.
Prawnik ostrzega przed rozporządzeniem metanowym. – Brak możliwości produkcji węgla koksowego, który Unia traktuje jako strategiczny, […]
Mechanizm dostosowania cen towarów docierających do Unii Europejskiej w zależności od emisji CO2 ma zapewnić konkurencyjność gospodarki […]
 – Jeżeli ktoś ma zainstalowane na dachu panele słoneczne, zasilające pompę ciepła, ETS2 nie będzie miał dla niego znaczenia. Jeśli […]
– Chcielibyśmy, aby w końcowej wersji dokumentów Fit For 55 dostrzeżono, że nie wszystkie systemy mogą się zazielenić tak szybko – […]
– Lobby wiatrakowe ukrywa przed Polakami generowane przez niestabilne instalacje wiatrowe koszty w pozostałych częściach systemu […]
Potencjał wzrostowy cen uprawnień do emisji CO2 wyczerpie się dopiero na poziomie ok. 90 euro – ocenił w raporcie Krajowy Ośrodek […]
– Mamy jedynie obowiązek notyfikować jednostronną decyzję o czasowym wystąpieniu z EU ETS. W mojej ocenie prawnej, Polska może […]
– Nadużyciem jest twierdzenie, jakoby marża producentów energii wzrosła o 7000 procent. Dane te odnoszą się bowiem tylko do nielicznych, […]
– Straszenie brakiem ciepła i energii elektrycznej, to doskonałe podglebie do wywołania niepokojów społecznych, które z kolei, wedle […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej kontynuuje edukację na temat cen energii na rachunkach Polaków.
– Mrożenie cen energii ma szeroki zakres. Poza gospodarstwami domowymi i podmiotami wrażliwymi są nimi objęte teraz samorządy oraz mikro, […]
– Pomysł wspólnych zakupów gazu promowany przez Polskę od 2014 roku zyskał poparcie Niemiec i Holandii po tym jak napotkały na problemy w […]
Frankfurter Allgemeine Zeitung przekonuje, ze pomysł zamrożenia polityki klimatycznej w dobie kryzysu energetycznego zgłoszony przez Polskę przed […]
Polski Instytut Ekonomiczny obliczył, że koszt emisji CO2 w produkcji jednej megawatogodziny energii w Polsce jest trzykrotnie wyższy od średniej unijnej.
Polska pozyskując środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych jest zobowiązana do wydatkowania ich zgodnie z obowiązującym […]
Polacy i Czesi mają wrócić do planu połączenia gazowego Stork II i razem zabiegać o wsparcie Ukrainy oraz odpowiedź Europy na kryzys […]
Unia Europejska dyskutuje o reformie rynku energii i gazu w odpowiedzi na kryzys energetyczny podsycany przez Gazprom. Polacy proponują tylko […]
Mimo szalejących cen energii, które mają katastrofalny wpływ na gospodarkę i wpędzają ludzi w ubóstwo energetyczne, Komisja Europejska nie […]
Premier RP wystąpił na Bornholmie podczas konferencji poświęconej morskim farmom wiatrowym. Przy okazji zaapelował o reformę polityki […]
– Wzniosłe scenariusze energetyczne Europejskiego Zielonego Ładu jak dotąd nie przyczyniły się do rozwiązania kryzysu klimatycznego, ale […]
Giełda TTF zakończyła dzień z najwyższą ceną gazu w kontrakcie futures w historii. 22 sierpnia kosztował on przy zamknięciu tego parkietu w […]
– Polska nie chce przymusowej solidarności na rynku gazu, ale może być ona potrzebna w najczarniejszym scenariuszu całkowitego zatrzymania […]
– Polska zdecydowanie nie zgadza się na to, aby Komisja Europejska narzucała cele redukcyjne. Popieramy dobrowolne cele w tym zakresie, […]
Premier Polski Mateusz Morawiecki opublikował artykuł w Financial Times. Jego zdaniem atak Rosji na Ukrainę skłania do budowy nowego porządku w […]
Prof. Jerzy Buzek z komisji ds. badań naukowych, przemysłu i energii ITRE w Parlamencie Europejskim mówił na konferencji prasowej o propozycji […]
Polska poparła głosy państw członkowskich opowiadających się przeciwko zakazowi rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi […]
Premier Mateusz Morawiecki mówił o tematach debat Rady Europejskiej. Przyznał, że przywódcy unijni rozmawiają już o kryzysie energetycznym […]
W głosowaniu plenarnym, posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie trzech kluczowych projektów pakietu Fit […]
Parlament Europejski nie przyjął raportu kluczowego dla reformy polityki klimatycznej przez spory prawicy oraz lewicy. – Wynik głosowania […]
Reforma systemu handlu emisjami CO2 EU ETS stoi przez nagły zwrot akcji w Parlamencie Europejskim. – Od tego jak szybko potoczą się […]
– Polska jest krajem zależnym od energetyki węglowej i nie zmieni się to przez kolejne dziesięciolecia. Odrzucenie systemu ETS może […]
– Nie będzie zagrożenia dostaw gazu do Polski. Jednakże sytuacja jest zmienna i jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz – mówi […]
Financial Times ustalił, że Komisja Europejska chce zgromadzić około 20 mld euro ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 z rezerwy stabilności […]
– Strategia energetyczna jest ważnym dokumentem, ale takich o znaczeniu strategicznym jest kilka. Mamy jeszcze program inwestycyjny Polskich […]
Wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska powiedział, iż jego resort pracuje nad propozycjami zmian w systemie handlu uprawnieniami do […]