TAG: System handlu emisjami
Chiny, druga największa gospodarka na świecie i największy emitent gazów cieplarnianych, uruchomiły swój pierwszy krajowy system handlu […]
Plan Fit for 55 to radykalna propozycja usunięcia paliw kopalnych z gospodarki, za którą zapłacą najwięcej najbiedniejsi, jeżeli nie pojawią […]
Nowy program działań na rzecz środowiska musi mieć jasne kryteria monitorowania Europejskiego Zielonego Ładu. Zamiast dotować paliwa kopalne, […]
Komisja Europejska ma przedstawić 14 lipca pakiet regulacji pod nazwą „Fit for 55”, które mają dostosować przepisy na potrzeby realizacji […]
Rząd niemiecki chce szybko zmienić prawo, aby dostosować je do wymogów trybunału konstytucyjnego, który uznał, że nie służy realizacji […]
Z ostatnich wypowiedzi ze strony Komisji Europejskiej wynika, że obecne ceny uprawnień EUA są wciąż za niskie i żeby spełnić bardziej ambitne […]
Gdyby Rosja nie była Rosją ufałbym zapowiedziom jej władz i poparłbym porozumienie o dostawach wodoru. Musimy jednak pamiętać o Czeczenii, […]
Nieprzewidywalność i gwałtowne wzrosty na rynku uprawnień do emisji stały się łatwym celem przeciwników unijnej polityki klimatycznej i […]
Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, że jego kraj przygotowuje zielone obligacje oraz […]
Polska musi przedstawiać konstruktywne propozycje w Brukseli, Berlinie i Sofii tak, abyśmy mogli razem z innymi krajami zaproponować reformę na […]
Na szczycie UE poświęconym klimatowi dyskutowano o reformie systemu EU ETS, która ma iść w kierunku objęcia systemem handlu emisjami nowych […]
Komisja Europejska podęła decyzję o zdjęciu z rynku 378 mln uprawień do emisji CO2. Wynika ona z faktu, iż łączna pula uprawień zwiększyła […]
– W związku z osiągniętym 21 kwietnia porozumieniem pomiędzy instytucjami UE ws. Rozporządzenia o Prawie Klimatycznym, warto zastanowić […]
Unia Europejska chce zmusić partnerów zagranicznych do redukcji emisji z użyciem mechanizmu dostosowania emisji CO2 na granicy (CBAM). To sposób […]
Przywódcy państw Unii Europejskiej spotkają się w Brukseli 25 maja, aby omówić, w jaki sposób osiągnąć wspólny cel redukcji emisji o 55 […]