Polska jest przeciwko zakazowi nowych samochodów spalinowych w 2035 roku. Krytykuje Fit for 55

30 czerwca 2022, 06:30 Alert

Polska poparła głosy państw członkowskich opowiadających się przeciwko zakazowi rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi zaproponowanemu w ramach pakietu Fit for 55 przez Komisję Europejską. Ma także zastrzeżenia do innych propozycji.

Ładowanie samochodu elektrycznego. Źródło: freepik.com
Ładowanie samochodu elektrycznego. Źródło: freepik.com

– Powinniśmy uszanować specyfikę społeczną i ekonomiczną tych państw – przekonuje Polska.

Polacy apelują także o zawieszenie systemu handlu emisjami CO2 do czasu jego reformy. Popierają uznanie gazu w Funduszu Modernizacyjnym, ale domagają się rozwiązań stabilizujących cenę uprawnień do emisji poprzez zmianę mechanizmy uwalniania ich z rezerwy stabilności rynkowej w ilości 100 mln sztuk w razie przekroczenia średniej ceny o 1,5 razy powyżej średniej trzymiesięcznej.

Polska opowiada się przeciwko usunięciu darmowych uprawnień do emisji CO2 w sektorach objętych mechanizmem CBAM pozwalającym obciążyć emitentów spoza Unii Europejskiej. Warszawa nie chce objęcia sektora transportu i budynków systemem EU ETS oraz za powiększeniem Społecznego Funduszu Klimatycznego w celu ochrony najsłabszych grup społecznych.

Polacy nie popierają zatem propozycji Fit for 55 przedstawionej przez Komisję Europejską i zamierzają negocjować dalej. Negocjacje poszczególnych dyrektyw tego pakietu miały pierwotnie potrwać do 2024 roku.

Wojciech Jakóbik

Polskie ciepłownictwo uważa, że Fit for 55 jest nie do wdrożenia w obecnym kształcie