TAG: Carbon border tax
Rządy Francji i Niemiec wydały wspólne oświadczenie na temat środków, które ich zdaniem należy podjąć w celu walki z kryzysem gospodarczym […]
Większość restrykcji Europejskiego Zielonego Ładu negatywnie wpływa na konkurencyjność unijnej gospodarki w skali globalnej. Od tej reguły […]
Kommiersant ustalił, że plan dekarbonizacji Rosji znalazł się pod pręgierzem krytyki podmiotów biorących udział w jego konsultacjach. Inni […]
Carbon Border Tax, mający zapobiec ucieczce przemysłu poprzez podatki lub taryfy na towary wytwarzane w krajach bez systemu handlu emisjami CO2, […]