TAG: Carbon border tax

Europa obawia się spadku konkurencyjności jej gospodarki jako skutku ubocznego zaawansowanej polityki klimatycznej. Obciążenie emitentów poza […]
W światowych mediach pojawiają się sugestie, aby Unia Europejska zrezygnowała z planu wprowadzenia cła od śladu węglowego. To byłby błąd […]
Podatek od śladu węglowego zamieniony w mechanizm dostosowawczy, który miałby nałożyć obciążenia unijnej polityki klimatycznej na partnerów […]
Kommiersant informuje o rychłym rozpoczęciu rozmów Unia Europejska-Rosja na temat wprowadzenia podatku od śladu węglowego, który rozszerzyłby […]
Podatek od śladu węglowego to rozwiązanie rozważane w Unii Europejskiej w celu obciążenia kosztami emisji CO2 podmiotów dostarczających […]
Polska gospodarka może skorzystać na Europejskim Zielonym Ładzie, jeżeli będzie wiedziała, co chce osiągnąć przed negocjacjami w Radzie […]
Rządy Francji i Niemiec wydały wspólne oświadczenie na temat środków, które ich zdaniem należy podjąć w celu walki z kryzysem gospodarczym […]
Większość restrykcji Europejskiego Zielonego Ładu negatywnie wpływa na konkurencyjność unijnej gospodarki w skali globalnej. Od tej reguły […]
Kommiersant ustalił, że plan dekarbonizacji Rosji znalazł się pod pręgierzem krytyki podmiotów biorących udział w jego konsultacjach. Inni […]
Carbon Border Tax, mający zapobiec ucieczce przemysłu poprzez podatki lub taryfy na towary wytwarzane w krajach bez systemu handlu emisjami CO2, […]