PKEE: Polacy wiedzą o programach wsparcia związanych z energią elektryczną

11 maja 2023, 16:00 Alert

Dwóch na trzech Polaków słyszało o istnieniu choć jednego programu ograniczającego wpływ wzrostu cen energii na budżet gospodarstwa domowego – tak wynika z badania agencji YOTTA przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Najpopularniejszym programem jest dodatek węglowy, a jego znajomość deklaruje aż 80 procent respondentów.

Rośnie świadomość dotycząca istnienia programów mających na celu zmniejszenie wpływu wzrostu cen energii elektrycznej na domowy budżet. Z przeprowadzonego badania wynika, że 69 procent Polaków słyszało o istnieniu choć jednej takiej inicjatywy. Odsetek takich odpowiedzi w ubiegłorocznej edycji badania był o 12 pp. niższy. Czterech na pięciu ankietowanych ma świadomość istnienia dodatku węglowego, ok. 2/3 badanych wskazało takie programy jak Tarcza Antyinflacyjna, Tarcza Solidarnościowa czy dodatek energetyczny.

Rosnąca wiedza o programach wsparcia odbiorców energii elektrycznej to powód do satysfakcji. Jest to jeden z istotniejszych czynników determinujących rozsądne gospodarowanie energią elektryczną. Wzrost społecznej świadomości w tym zakresie jest rezultatem intensywnych działań edukacyjnych Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, które podejmujemy by zaznajomić Polaków z możliwościami dotyczącymi optymalizacji rachunków za prąd. – mówi Maciej Maciejowski z PKEE.

Spytani o podmiot, który podejmuje najwięcej działań nakierowanych na zmniejszenie rachunków za prąd, ankietowani najczęściej wskazują na rząd. Takiej odpowiedzi udzieliło 43 procent ankietowanych. 20 procent uważa, że w ograniczeniu kosztów energii elektrycznej najwięcej robią samorządy, a 16 procent doceniło na tym polu zasługi spółek energetycznych.

Programem o największej rozpoznawalności jest dodatek węglowy. Wiedzę o jego istnieniu deklaruje 80 procent Polaków. Na drugim miejscu znajduje się Tarcza Antyinflacyjna – znajomość tej inicjatywy wskazało 67 procent ankietowanych. Kolejne pozycje zajmują: Tarcza Solidarnościowa (zamrożenie cen energii) i dodatek energetyczny (odpowiednio 66 i 64 procent). Jedynie 31 procent badanych stwierdziło, że nie słyszało o żadnym programie wsparcia. Co ciekawe, aż 60 procent respondentów deklaruje, że zna wszystkie istniejące programy.

Źródło wiedzy

Jednym z ciekawszych źródeł wiedzy o sposobach na sprytne i rozsądne korzystanie z prądu w gospodarstwie domowym (w tym także o dostępnych programach wsparcia) jest strona kampanii Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej – www.LiczySieEnergia.pl. Jej celem jest ponadto budowa i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat czynników kształtujących ceny energii.

Raport został przygotowany przez agencję YOTTA na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Badanie zostało zrealizowane przez Panel Badawczy Ariadna na próbie 3200 osób w wieku 25+ (właściciele lub współwłaściciele mieszkań i domów, osoby odpowiedzialne za płacenie rachunków w gospodarstwie domowym).

Pierwszy ruszył, a drugi most energetyczny Polska-Ukraina to inicjatywa Orlenu i Synthosa