PKEE: Polskie spółki energetyczne wspierają walkę z koronawirusem

31 marca 2020, 07:15 Alert
Maska medyczna ONZ
Maska medyczna. Fot. ONZ

Nadrzędnym celem Grup PGE, Tauron, Enea i Energa zrzeszonych w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej jest utrzymanie stabilności dostaw energii oraz ciepła do odbiorców końcowych, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów. Dlatego też ich zarządy wprowadziły szereg działań prewencyjnych, które pozwalają na ochronę pracowników przed potencjalnym zagrożeniem oraz umożliwiają utrzymanie stabilności systemu pracy – czytamy w komunikacie PKEE.

W komunikacie można przeczytać, że w spółkach odpowiedzialnych za dostawy energii pracownicy, którzy sprawują całodobowy nadzór nad siecią elektroenergetyczną, zostali podzieleni na stałe zespoły bez możliwości rotacji pomiędzy nimi. PKEE tłumaczy, że z kolei pracownicy elektrowni, ze względu na charakter wykonywanej pracy, poddawani są dodatkowym badaniom przed wpuszczeniem ich na teren zakładów. Co więcej, odczyty liczników u klientów są albo zawieszone albo prowadzone wyłącznie wtedy, gdy liczniki te znajdują się w miejscu ogólnodostępnym, a ich obsługa nie wymaga wejścia do lokalu mieszkalnego. Bez zakłóceń są także realizowane dostawy ciepła i ciepłej wody dla mieszkańców miast. Spółki posiadają zapasy surowców na poziomie, który pozwala realizować dostawy nieprzerwanie przez kilkanaście tygodni.

– Warto podkreślić, że oddziały produkcyjne mają opracowane i weryfikowane na bieżąco plany funkcjonowania przy ponadstandardowej absencji. Jako zakłady strategiczne z punktu widzenia utrzymania niezakłóconej produkcji i dostaw energii elektrycznej oraz ciepła, są w stałym kontakcie z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za monitorowanie sytuacji w kraju. Stabilne dostawy prądu i ciepła do odbiorców są zatem niezagrożone. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo klientów czasowo zawieszono działanie stacjonarnych punktów obsługi. Jednocześnie wzmocnione zostały elektroniczne kanały kontaktu. Klienci większość formalności mogą załatwić poprzez strony internetowe Grup – czytamy w komunikacie. – Członkowie PKEE od pierwszych dni rozpoczęcia się pandemii w Polsce, zaangażowali się w walkę z koronawirusem. Spółki realizują szereg działań mających na celu wsparcie zarówno strony rządowej, jak i obywateli – podkreśla Komitet.

Zarząd PGE podjął decyzję o przekazaniu pięciu mln zł na walkę z pandemią koronawirusa. – Większość tych środków została przekazana 16 szpitalom, które wykorzystają wsparcie Tauron na zakup sprzętu niezbędnego szpitalom i ośrodkom medycznym skierował środki w wysokości 1,5 mln zł. Z kolei Grupa Enea przekazała 2,1 mln zł na wsparcie szpitali, które walczą z koronawirusem. Pomoc dotrze przede wszystkim do placówek z terenu działania Grupy, w pierwszej kolejności będą to szpitalne wskazane przez Ministerstwo Zdrowia – przekształcone w jednostki zakaźne. Natomiast Co więcej, Grupa PGE, Enea oraz Grupa Energa oddelegowały swoich pracowników do wsparcia obsługi infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można uzyskać wszystkie niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Dodatkowo Energa udostępniła 10 sztuk radiotelefonów systemu łączności radiowej TETRA na potrzeby Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki łączności są wykorzystywane do działań koordynacyjnych między głównymi ośrodkami zaangażowanymi w walkę z pandemią koronawirusa – czytamy w informacji prasowej PKEE.

PKEE podaje, że podmioty zrzeszone w organizacji wspierają również seniorów znajdujących się w grupie największego ryzyka zarażenia koronawirusem.- PGE nawiązała kontakt z emerytowanymi pracownikami firmy i sprawdza w jaki sposób może im pomóc. W tym celu Spółka zaangażowała pracowników do działań w ramach wolontariatu. PGE jest również w trakcie uzgodnień z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej dotyczących przekazania środków do dezynfekcji rąk. na zakup m.in. sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, testów diagnostycznych oraz aparatury do intensywnej terapii. wsparcie szpitala specjalistycznego w Wejherowie. Pieniądze pomogą placówce w zakupie niezbędnej Energa przeznaczyła blisko milion złotych na aparatury medycznej dla pacjentów wymagających intensywnej opieki. Na pomoc mogą liczyć także najmłodsi. Grupa Tauron uruchomiła kanał edukacyjny na YouTube. Można w nim znaleźć filmy dla dzieci i młodzieży m.in. o tym jak powstaje prąd i jak bezpiecznie się z nim obchodzić. Kanał może być pomocny we wspólnym spędzaniu czasu w domu z dziećmi oraz wspierać nauczycieli w przeprowadzaniu zdalnych lekcji w trakcie zawieszenia stacjonarnych zajęć w szkołach. Z kolei Energa przekazała potrzebującym uczniom laptopy do nauki przez Internet – podaje Komitet.

PKEE/Bartłomiej Sawicki