PKEE: Bruksela powinna wesprzeć kogenerację

25 września 2020, 16:45 Alert
ec3_lodz
Elektrociepłownia nr 3 Veolia Energia Łódź / fot. Wikimedia Commons

Polska branża elektroenergetyczna podkreśla, że wsparcie kogeneracji ułatwi realizację dyrektywy unijnej o efektywności energetycznej.

Wsparcie dla państw członkowskich

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) stoi na stanowisku, że efektywność energetyczna może odegrać znaczącą rolę w dążeniu do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, jednocześnie nie powinna jednak osłabiać długoterminowej perspektywy elektryfikacji unijnej gospodarki. Niezbędne jest, zatem zapewnienie odpowiedniego wsparcia państwom członkowskim, a rewizja dyrektywy 2012/27/UE powinna być przedmiotem dokładnej analizy – czytamy w stanowisku tej organizacji.

Według PKEE kompleksowa ocena skutków owej dyrektywy powinna uwzględniać uwarunkowania w poszczególnych państwach i zostać wykonana w kolejności podanej we wstępnej ocenie wpływu: od scenariusza zakładającego brak zmian legislacyjnych, poprzez opcję rozwiązań nielegislacyjnych, aż po przegląd dyrektywy. Uważamy, że rozwiązania pozalegislacyjne zapewniające dodatkowe wsparcie techniczne i finansowe we wdrażaniu obecnych przepisów mogą być wysoce skuteczne, w szczególności biorąc pod uwagę zasadnicze zmiany w EED dotyczące obowiązków uzyskiwania oszczędności energii.

– Zachęcamy Komisję Europejską do wspierania rozwoju rynków takich, jak usługi energetyczne i ESCO oraz do docenienia roli kogeneracji. Niemniej, jeżeli ocena wpływu wykaże, że rewizja EED jest konieczna, PKEE wzywa do utrzymania uzgodnionych już przepisów, które zapewniają państwom członkowskim możliwość elastycznej realizacji krajowych celów dotyczących efektywności energetycznej (w obszarze równoważnego traktowania systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej i środków alternatywnych), jak również przepisów dotyczących definicji efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych – czytamy w informacji prasowej PKEE.

– Elektrociepłownie są w stanie osiągnąć sprawność na poziomie około 90 procent, zmniejszając zużycie energii pierwotnej i jednocześnie znacząco przyczyniając się do tworzenia efektywnych systemów ogrzewania i chłodzenia dostarczających czyste ciepło sieciowe do wielu odbiorców końcowych – przekonuje organizacja zrzeszająca największe firmy energetyczne w Polsce.

Polski Komitet Energii Elektrycznej/Wojciech Jakóbik

Offshore będzie niebawem tańszy od węgla. Uczymy się na błędach innych (RELACJA)