JSW otrzymała zastrzyk finansowy na odmetanowanie kopalni

5 października 2023, 06:50 Alert

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę dotyczącą pożyczki na kwotę 85 mln zł, na finansowanie projektu „Gospodarcze wykorzystanie metanu – KWK Budryk”, podała spółka.

Kopalnia Bzie-Dębina / fot. JSW

Środki z obecnej pożyczki są przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć dotyczących zmniejszenia wpływu działalności górniczej na środowisko naturalne oraz promowanie rozwiązań przyjaznych dla przyrody. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 88,17 mln zł, więc pożyczka pokryje 96,4 procent kosztów przedsięwzięcia, podano także.

Projekt pod nazwą „Gospodarcze wykorzystanie metanu – KWK Budryk” dotyczy redukcji zagrożenia metanowego poprzez zwiększenie efektywności odmetanowania, redukcji emisji metanu do środowiska o 13 tysięcy ton rocznie – poprzez jego wykorzystanie w jednostkach kogeneracyjnych produkujących energię elektryczną oraz ciepło. Obniży się także emisja CO2 o 328,5 tysiąca ton rocznie. Ponadto, realizacja przedsięwzięcia pozwoli zmniejszyć ilość zakupionej energii od dostawców zewnętrznych i zmniejszyć opłaty związane z emisją metanu do atmosfery, wyjaśniono.

– Cieszy mnie, że uzyskaliśmy finansowe wsparcie na nasze zadania ekologiczne, które realizujemy zgodnie z przyjętą przez grupę kapitałową JSW strategią środowiskową. Jesteśmy zadowoleni z możliwości współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który aktywnie wspiera projekty środowiskowe realizowane, nie tylko przez JSW SA, ale również przez spółki z naszej grupy kapitałowej. Przypomnę, że nie tak dawno spółka JSW Koks otrzymała 150 mln zł wsparcia na budowę elektrociepłowni Radlin – powiedział prezes Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie.

Okres, na jaki została podpisana umowa pożyczki obejmuje lata od 2023-2030.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20 i WIG30.

Jastrzębska Spółka Węglowa / Jacek Perzyński

Produkcja węgla przez JSW w drugim kwartale spadła o 2,5 procent