Koniec aplikacji do płacenia na stacjach Orlenu. Spółka wypowiedziała umowę

16 lutego 2018, 07:00 Alert
MINOLTA DIGITAL CAMERA

PKN Orlen kończy współpracę z ITMAGINATION AUTOMOTIVE. Aplikacja tej formy, Just Drive umożliwiają płatność za zatankowane paliwo z rachunku  bankowego bez potrzeby podchodzenia do kasy na stacji benzynowej. Przewagą tej aplikacji miała być współpraca z największą firmą naftową w Polsce, posiadającą ok. 1700 stacji w Polsce.  

– W związku z niewywiązaniem się przez firmę ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o. (Just Drive), z postanowień umownych, PKN ORLEN podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy o współpracy – pisze w komunikacie Orlen. Spółka podaje, że głównym powodem zakończenia współpracy była sytuacja, w której udostępniony klientom przez spółkę ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o. model funkcjonowania produktu był inny od uzgodnionego pomiędzy stronami.

– Pragniemy przy tym podkreślić, że PKN ORLEN, w każdym momencie współpracy z ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o., działał i nadal działa zgodnie z postanowieniami umownymi i obowiązującymi przepisami prawa, a także dobrymi praktykami rynkowymi – podkresla spółka.

Informuje również, że już od dnia udostępnienia aplikacji klientom, tj. 01.02.2018 r. PKN ORLEN podjął rozmowy z firmą ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o. aby wypracować takie warunki współpracy, które pozwoliłyby na funkcjonowanie aplikacji Just Drive zgodnie z deklarowanym przez tą firmę i uzgodnionym z PKN ORLEN scenariuszem biznesowym. – Wszystkie podjęte próby znalezienia porozumienia okazały się nieskuteczne. W związku z powyższym PKN ORLEN podjął decyzję o wstrzymaniu dalszych rozmów – zaznacza w komunikacie spółka.

– Jednocześnie pragniemy podkreślić, że PKN ORLEN, myśląc o budowie wartości, niezależnie od perspektywy biznesowej, aktywnie angażuje się w innowacyjne projekty i wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Stąd bieżąca współpraca z polskimi ośrodkami naukowymi w zakresie badań i rozwoju, a także wdrażanie innowacyjnych pomysłów realizowanych przez polskie firmy. Nie ma jednak miejsca w Koncernie na współpracę z nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie przestrzegają zobowiązań umownych i zasad etyki biznesowej – czytamy w komunikacie spółki.

PKN Orlen