Powstaje pierwszy z filarów rozwoju petrochemii PKN Orlen

24 kwietnia 2019, 12:15 Alert

W Płocku odbyło się podpisanie Aktu Erekcyjnego na budowę  Centrum Badawczo – Rozwojowego PKN Orlen. Inwestycję wartą 162 mln  złotych zrealizuje Budimex.

Prezes Daniel Obajtek podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku / fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
Prezes Daniel Obajtek podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku / fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Akt jest naturalną konsekwencją decyzji Rady Nadzorczej spółki, która  wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez nią zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej budowy CBR. Jej maksymalna wartość wyniesie ok. 167 mln złotych, a łączna wartość inwestycji to ok. 184 mln  złotych. Zakończenie jej budowy jest planowane na koniec 2020 roku. Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku jest jednym z elementów przyjętego przez PKN

Orlen w 2018 roku Programu Rozwoju Petrochemii oraz uzupełnieniem  infrastruktury badawczej spółki. Obiekt stanowić ma zaplecze do realizacji badań i wsparcia dla pozostałych nim objętych projektów. W  ramach ogłoszonej strategii PKN Orlen ma wydłużyć łańcuch wartości produkcji petrochemicznej. Najważniejszym jego elementem będzie Hala  Odwzorowań i Pilotaży. Centrum ma być napędzane m.in. za pomocą energii, pochodzącej z  fotowoltaiki i turbin wiatrowych.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, powiedział, że centrum ma pomóc w udoskonalaniu paliw oraz biopaliw, aby pogłębić wykorzystanie ropy, co z kolei ma wesprzeć czerpanie większych korzyści z marży. – Po skończeniu tej inwestycji będziemy wydawać ok. 50 mln zł rocznie na badania i rozwój, czyli ok. 0,05 procent, teraz wydajemy ok. 0,03 procenta. Nasza konkurencja wydaje z kolei nawet do 0,5 procent swoich przychodów. Zamierzamy rozpocząć kolejne inwestycje w przemyśle naftowym i  nawozowym – dodał.

Dariusz Blocher, prezes Budimexu powiedział, że otwiera się kolejny obszar  współpracy z Orlenem. Ma on polegać na zakupie asfaltu czy paliwa. – Teraz  mamy 18 miesięcy na wybudowanie 7 budynków. Termin na październik 2020 roku będzie przez nas dotrzymany – podkreślił. Członek zarządu PKN Orlen Zbigniew Leszczyński zaznaczył, że w to ważne wydarzenie w historii koncernu. – Dzięki tej inwestycji będziemy mogli spersonalizować zakres produktów dla naszych klientów. Istotne jest zwiększenie bazy produkcyjnej i testowej. Są one fundamentem rozwoju  programu petrochemii. Będziemy mogli wypracować własne patenty i własne  licencje – podkreślił.

Bartłomiej Sawicki