PKN Orlen szuka odbiorców gipsu

11 grudnia 2019, 15:30 Alert

PKN Orlen ogłosił postępowanie na odbiór, transport i zagospodarowanie gipsu z instalacji odsiarczania spalin (IOS) w elektrociepłowni na terenie głównego zakładu produkcyjnego spółki w Płocku (Mazowieckie). Oferty można składać do 13 stycznia 2020 r. – poinformował płocki koncern.

fot. BiznesAlert.pl

W opublikowanym w środę ogłoszeniu PKN Orlen wyjaśnił, iż chodzi o gips stanowiący produkt uboczny po jego przekwalifikowaniu, zgodnie z wymaganiem ustawy o odpadach oraz alternatywnie jako odpad. Jak podał płocki koncern, szacowana ilość gipsu do odbioru w latach 2019-22 to 10 do 30 tys. Mg/rok (ton na rok – PAP), przekazywanego w partiach i w cyklach ustalonych między stronami. W zapytaniu ofertowym PKN Orlen zaznaczył, że w przypadku posiadania przez oferenta technologii do wykorzystania gipsu jako produktu, istnieje możliwość uzyskania przez płocki koncern uznania gipsu powstającego w wyniku procesu produkcyjnego na IOS za produkt uboczny w rozumieniu ustawy z grudnia 2012 r. o odpadach dla celów jego gospodarczego wykorzystania – według technologii określonej w ofercie złożonej przez oferenta. Koncern podał jednocześnie, że gips odbierany będzie z magazynów głównego zakładu produkcyjnego spółki w Płocku, w tym z magazynu tymczasowego gipsu (tzw. Eurosilo) znajdującego się na terenie IOS. Zaznaczył, że oczekiwana gotowość do realizacji zadania przez oferenta to termin od drugiego kwartału 2020 r. „Preferowane zawarcie umowy na okres od 3 do 5 lat w zależności od atrakcyjności techniczno-cenowych złożonych ofert licząc od daty zawarcia umowy” – podkreślono w dokumentacji postępowania.

PKN Orlen, który jest największym w Polsce producentem paliw, wytwarza także gips. Jest to możliwe dzięki kompleksowi IOS, działającemu od końca 2015 r. na terenie zakładowej elektrociepłowni w Płocku – w pierwszym roku funkcjonowania IOS spółka sprzedała ok. 13 tys. ton tego produktu.
IOS oczyszcza spaliny powstające przy spalaniu w płockiej elektrociepłowni PKN Orlen gazu oraz gudronu, czyli pozostałości z przerobu ropy naftowej. W trakcie procesu oczyszczania redukowane są związki siarki, azotu oraz pyły. Uzyskiwana w trakcie odsiarczania spalin zawiesina gipsowa poddawana jest odwadnianiu, a produktem powstającym w tym procesie jest wysokiej jakości gips – jak informowała wcześniej spółka, odwodniony gips spełnia wszystkie parametry według europejskiej normy Eurogypsum.

Działająca w PKN Orlen IOS została wybudowana w ramach realizowanego tam Programu Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych, którego łączna wartość w latach 2010-17 wyniosła 1,4 mld zł. Według płockiego koncernu, dzięki IOS uzyskiwana jest tam prawie całkowita redukcja tlenków siarki, a także redukcja tlenków azotu i pyłów powyżej 80 proc. Zakładowa elektrociepłownia na terenie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego PKN Orlen w Płocku, pracująca w systemie olejowo-gazowym, to największy tego typu obiekt przemysłowy w Polsce i jednocześnie jeden z największych w Europie. Łączna moc elektryczna wynosi tam 345 MWe, a łączna moc cieplna to 2149 MWt. Elektrociepłownia ta, oprócz zasilania instalacji zakładu głównego koncernu, dostarcza także ciepło na potrzeby Płocka.

Polska Agencja Prasowa

Obajtek: Orlen uzyskał część odszkodowań od Rosjan za niedostarczoną ropę (ROZMOWA)