Akcjonariusze Unipetrolu zgodzili się na przymusowy wykup akcji przez PKN Orlen

28 sierpnia 2018, 15:15 Alert

Akcjonariusze Unipetrolu, wśród których dominujący udział ma PKN Orlen, zgodzili się na walnym zgromadzeniu na przeprowadzenie przez płocki koncern przymusowego wykupu akcji czeskiej firmy – poinformował Unipetrol w komunikacie prasowym.

Rafineria Płock. Fot. PKN Orlen
Rafineria Płock. Fot. PKN Orlen

Zgoda Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie Unipetrolu wyraziło zgodę na przeprowadzenie wykupu akcji tej spółki reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego. Oznacza to, że PKN Orlenjuż za około miesiąc, na przełomie września i października br. stanie się wyłącznym akcjonariuszem Unipetrolu. Przymusowemu wykupowi podlegać będzie 10.827.673 akcje, reprezentujące ok. 5,97 proc. kapitału zakładowego Unipetrolu. Obecnie PKN Orlen ma 94,03 proc. akcji Unipetrolu.

Cała procedura wykupu realizowana jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Republice Czeskiej. Decyzję Walnego Zgromadzenia poprzedziło przekazanie wymaganych dokumentów i uzyskanie zgody Czeskiego Banku Narodowego na przeprowadzenie wykupu akcji przy proponowanej cenie 380 CZK/akcję.

Zadeklarowana cena wykupu przymusowego została ustalona na tym samym poziomie, jak cena ogłoszona w wezwaniu z grudnia 2017 r. Jest ona korzystna zarówno z punktu widzenia PKN Orlen, jak i pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. Najlepsze potwierdzenie, że zaproponowana cena jest atrakcyjna, stanowi uzyskanie 31,04% udziałów już w pierwszym, dobrowolnym wezwaniu.

Aktywa PKN Orlen 

PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w 3 krajach. W ostatnich latach, w ramach procesów optymalizacyjnych, w ramach Grupy Orlen połączono południowe aktywa w Polsce, aby jeszcze lepiej odpowiadać na wahania w otoczeniu zewnętrznym. Odpowiedzią Koncernu na bieżące i przyszłe wyzwania rynkowe jest przede wszystkim poprawa doskonałości operacyjnej zakładów produkcyjnych i umocnienie pozycji rynkowej w stosunku do konkurentów. To dotyczy również aktywów w Czechach.

Obecnie na rynku czeskim realizowany jest projekt budowy instalacji polietylenu PE3, który ma na celu umocnienie pozycji Grupy Orlen na chemicznym i petrochemicznym rynku w Europie Środkowej. Realizacja projektu w Litvinovie o mocy około 270 tys. ton/rocznie umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej. Sprawna realizacja m.in. tej inwestycji umożliwi wzmocnienie pozycji Unipetrolu w jednej z najbardziej perspektywicznych branż na świecie.

Już wcześniej cena przymusowego wykupu akcji Unipetrolu została ustalona na 380 CZK. Niedawno przedstawiciele PKN Orlen mówili, że spodziewają się przejąć 100 proc. akcji Unipetrolu do końca października. Celem Orlenu jest wycofanie akcji Unipetrolu z obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodę na wykup udzielił już Czeski Bank Narodowy.

Polska Agencja Prasowa/PKN Orlen 

Kołtuniak: Orlen przejmuje Unipetrol. Przegrana oligarchy