Orlen stał się jedynym udziałowcem czeskiego Unipetrolu

2 października 2018, 09:15 Alert

PKN Orlen sfinalizował transakcję zakupu 100% udziałów w czeskim Unipetrolu. Oznacza to lepsze wykorzystanie synergii i możliwość bardziej efektywnego wdrażania procesów optymalizacyjnych w ramach Grupy Orlen. Przyniesie to również realne korzyści czeskiej spółce, ponieważ znacząco wzmocni jej pozycję konkurencyjną w całym regionie.

Rafineria Czeska. Fot. Unipetrol
Rafineria Czeska. Fot. Unipetrol

– Celem wszystkich procesów integracyjnych jest tworzenie podmiotu, który będzie działał znacznie sprawniej jako całość i który wzmocni pozycję na konkurencyjnym rynku . Zakup Unipetrolu oznacza wzmocnienie Grupy Orlen. Wraz z planowanym przejęciem Grupy Lotos pozwoli nam skuteczniej konkurować na wymagającym europejskim rynku. Dlatego finalizację zakupu Unipetrolu traktujemy jako ważny etap w dalszym rozwoju Grupy ORLEN – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. – Jednym ze strategicznych celów jest zwiększenie w części petrochemicznej naszej działalności produkcyjnej, gdzie kluczowym projektem jest obecnie budowa polietylenu PE3 w Litvinovie. Właśnie ta jednostka produkcyjna znacząco wzmocni pozycję Unipetrolu w dynamicznie rozwijającym się segmencie petrochemicznym zarówno w Republice Czeskiej, jak i na poziomie całej Grupy ORLEN – dodał Prezes Obajtek.

Procedura wykupu akcji Unipetrolu realizowana była zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Czechach. Decyzję Walnego Zgromadzenia z 28 sierpnia br. poprzedziło przekazanie wymaganych dokumentów i uzyskanie zgody Czeskiego Banku Narodowego na przeprowadzenie wykupu akcji przy proponowanej cenie 380 CZK/akcję. Od dziś 100% akcji Unipetrolu jest w rękach PKN ORLEN.

Unipetrol a.s. jest największym w Czechach koncernem rafineryjno-petrochemicznym. W jego skład wchodzą rafinerie w Litvinowie i Kralupach, największa na lokalnym rynku sieć stacji paliwowych Benzina (ponad 400 stacji) oraz spółka Spolana, jedyny producent PCW i kaprolaktamu na tym rynku. Bardzo istotna jest część petrochemiczna firmy zlokalizowana w Litvinowie, gdzie obecnie realizowany jest projekt budowy instalacji polietylenu PE3, który ma na celu umocnienie pozycji Grupy ORLEN na chemicznym i petrochemicznym rynku w Europie Środkowej. Realizacja projektu w Litvinovie o mocy około 270 tys. ton/rocznie umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej. Sprawna realizacja tej inwestycji umożliwi wzmocnienie pozycji Unipetrolu w jednej z najbardziej perspektywicznych branż na świecie.

Etapy przejęcia akcji Unipetrolu:

– 12.12.2017 – PKN Orlen, posiadający 62,9 proc. akcji Unipetrol a.s., rozpoczął procedurę ogłoszenia dobrowolnego warunkowego wezwania na akcje czeskiej spółki.

– 23. 02. 2018 – PKN Orlen zrealizował płatności na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych, którzy odpowiedzieli na ogłoszone dobrowolne wezwanie na wykup pakietu akcji Unipetrol a.s.. Łączna wartość transakcji wyniosła ok. 3,5 mld PLN. W ten sposób Koncern osiągnął warunkowy próg wezwania zapewniając sobie 94,03% udziałów w akcjonariacie czeskiej spółki.

– 22.05.2018 – Rada Nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na nabycie przez Koncern pozostałych akcji spółki Unipetrol reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego.

– 23.05.2018 – PKN Orlen złożył wniosek do Czeskiego Banku Narodowego o przeprowadzenie wykupu akcji Unipetrol reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego spółki

– 20.06.2018 – PKN Orlen otrzymał zgodę od Czeskiego Banku Narodowego na przeprowadzenie wykupu akcji Unipetrol reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego spółki.

– 28.08.2018 – Walne Zgromadzenie Unipetrolu wyraziło zgodę na przeprowadzenie wykupu przez PKN Orlen akcji tej spółki reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego.

– 01.10.2018 – 100% akcji Unipetrolu w rękach PKN Orlen

PKN Orlen