PKN Orlen wypłaci wyższą dywidendę niż w zeszłym roku

24 marca 2016, 11:15 Alert
Orlen Upstream

(PKN Orlen/Polska Agencja Prasowa)

Zarząd PKN Orlen w przyjętej rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu akcjonariuszy zaproponował wypłatę dywidendy z zysku płockiego koncernu za 2015 r. w wysokości 2 zł na jedną akcję. To więcej niż rok wcześniej.

Jak poinformował w środę wieczorem PKN Orlen, propozycja zarządu zakłada, by z zysku netto spółki za 2015 r., który wyniósł 1 mld 47 mln 519 tys. 491,84 zł na wypłatę dywidendy przeznaczyć 855 mln 418 tys. 122 zł, a pozostałą kwotę 192 mln 101 tys. 369,84 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

– Decyzja jest zgodna z założeniami strategii PKN Orlen na lata 2014-17, która przewiduje, że poziom dywidendy na akcję będzie systematycznie rósł, gwarantując stabilny zwrot inwestorom – podkreślił płocki koncern.

Według spółki, poziom proponowanej dywidendy za 2015 r. bierze pod uwagę „utrzymanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie, uwzględniającym realizację strategicznych projektów inwestycyjnych koncernu”.

Zarząd PKN Orlen proponuje, by dniem dywidendy był 15 lipca 2016 r., a dniem jej wypłaty – 5 sierpnia 2016 r.

Rekomendacja zarządu płockiego koncernu, dotycząca podziału zysku za 2015 r. zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

Dywidenda z zysku PKN Orlen za 2014 r. wyniosła 1,65 zł na jedną akcję i została wypłacona 8 lipca 2015 r. z kapitału zapasowego utworzonego z zysku spółki z lat poprzednich.

Pierwszą dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,05 zł na jedną akcję płocki wypłacił z zysku za 1999 r. Identyczną kwotę dywidendy koncern wypłacił z zysku za 2000 r. W kolejnych latach wysokość dywidendy wynosiła tam: z zysku za 2001 r. – 0,12 zł, za 2002 r. – 0,14 zł i za 2003 r. – 0,65 zł na jedną akcję.

Największą dywidendę PKN Orlen wypłacił z zysku netto za 2004 r. – kwota ta wyniosła wtedy 2,13 zł na jedną akcję. Dywidenda za 2007 r. wyniosła z kolei 1,62 zł na jedną akcję. W latach 2005-06 oraz 2008-11 spółka nie wypłacała dywidendy. Dywidenda za 2012 r. wyniosła z kolei 1,50 zł, a z zysku za 2013 r. 1,44 zł na jedną akcję