PKN Orlen zbuduje farmę fotowoltaiczną w swoim zakładzie na własny użytek

13 września 2022, 16:30 Alert

PKN Orlen planuje budowę na terenie głównego zakładu produkcyjnego w Płocku farmy fotowoltaicznej o mocy około 4,8 MW. Wytwarzana energia elektryczna byłaby wykorzystywana na potrzeby własne.

Orlen Oil fot Orlen
Orlen Oil fot Orlen

Orlen chce skorzystać z OZE

Koncern wyjaśnił w zapytaniu ofertowym, inwestycja obejmuje kompleksowe wykonanie prac we wszystkich branżach w formule EPC polegających na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną do jej funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku. W ramach tego zadania konieczne będzie: sporządzenie projektów wykonawczych, wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, dostawę i montaż konstrukcji wsporczych, paneli fotowoltaicznych i inwerterów. Przewidywana jest również budowa trzech kontenerowych stacji transformatorowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jak na przykład kanalizacja telekomunikacyjna służąca do ułożenia sieci teleinformatycznej, system nadzoru pracy elektrowni, monitoring terenu oraz oświetlenie obiektu, plac manewrowy, drogi wewnętrzne oraz instalacje ochronne.

Koncern zwrócił uwagę, że w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 do zamówienia stosuje się wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W opublikowanej dokumentacji postępowania termin składania ofert wyznaczono do 10 października, przy czym termin podpisania umowy spółka planuje na 15 grudnia, a termin wykonania prac do dziewięciu miesięcy od daty jej zawarcia.

Realizacja strategii Orlen 2030

Strategia Orlen2030 przewiduje łączne nakłady inwestycyjne na poziomie 140 miliardów złotych, przy czym największa ich część, bo około 85 miliardów złotych, ma zostać przeznaczona na perspektywiczne obszary związane przede wszystkim z energetyką odnawialną i zaawansowaną petrochemią. W ramach tych przedsięwzięć, Orlen zamierza do 2030 roku osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych, z czego 1,7 GW mają zapewnić morskie farmy wiatrowe, natomiast 0,8 GW źródła lądowe, w tym panele fotowoltaiczne.

PKN Orlen/Polska Agencja Prasowa/Wojciech Gryczka

PGE, Lotos i Orlen o offshore: Pracujemy nad bezpieczeństwem farm wiatrowych