PKP PLK: Modernizacja śląskiego odcinka “Węglówki”

19 listopada 2015, 11:50 Alert

(PKP PLK)

PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły w ostatnich 3 latach 125 mln zł na poprawę śląskiego odcinka linii kolejowej nr 131 tzw. Węglówki. Na trasie z Bytomia do Boronowa pociągi skróciły czas przejazdu o ok. 20 minut. W grudniu kończą się prace na odcinku Tarnowskie Góry – Kalety. Sprawny i bezpieczny przejazd pociągów zapewni przebudowa toru, sieci trakcyjnej i rozjazdów. Modernizacja stacji Boronów poprawi obsługę pasażerów.

PLK zgodnie z zapowiedziami konsekwentnie poprawia warunki dla transportu towarów. Kolejne prace usprawnią przejazd pociągów towarowych. Na odcinku Tarnowskie Góry – Kalety do końca grudnia 2015 r. zarządca infrastruktury wymieni 30 rozjazdów i zmodernizuje dwa przejazdy kolejowo – drogowe, które zostaną wyposażone w nową sygnalizację i oświetlenie. Wymieniona będzie także sieć trakcyjna na 8 km toru, a remont mostu i 4 obiektów inżynieryjnych wyeliminuje punktowe ograniczenia prędkości oraz pozwoli na szybszy przejazd cięższych pociągów.

Stacja Boronów – lepsza obsługa podróżnych

PLK poprawi komfort obsługi pasażerów korzystających ze stacji w Boronowie. Peron zostanie podwyższony i dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, m.in. krawędzie peronowe zostaną wyposażone w wypukłe pasy bezpieczeństwa. Zamontowane będą nowe wiaty, ławki, oświetlenie i czytelne oznakowanie oraz tablice informacyjne z rozkładem jazdy. Przebudowane przejście pomiędzy peronami ułatwi dostęp do pociągów. Całkowity koszt inwestycji na odcinku Tarnowskie Góry – Kalety to ok. 46 mln zł. Prace zakończą się w grudniu 2015 r.

Coraz lepsza Węglówka i linie na Śląsku

Na linii nr 131 w 2014 r. roku wyremontowany został tor na odcinku Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie, a w 2013 r. odcinki: Bytom Północ – Radzionków – Tarnowskie Góry oraz Kalety – Strzebiń. W 2015 r. za 100 mln zł Polskie Linie Kolejowe zrealizowały też program ”Udrożnienie podstawowych ciągów komunikacyjnych w ruchu towarowym na terenie Śląska”. Efektem jest m. in. zwiększenie przepustowości poszczególnych linii nawet o ponad połowę i podwyższenie poziomu bezpieczeństwa przewozów towarowych.

W obecnej perspektywie PLK planują kolejne prace, m.in. w ramach projektu „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” o wartości blisko 1 mld zł, których celem jest zwiększenie prędkości do 120 – 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 100 – 120 km/h dla pociągów towarowych. Obecnie realizowane są prace przedprojektowe i rozpatrywane są warianty modernizacyjne. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych to lata 2018/2019.

Na Śląsku modernizacją objętych jest ok. 600 km torów. PLK już przeznaczyły na ten cel ponad 2,5 mld zł, a w najbliższych latach planują zrealizować inwestycje za 9 mld zł.